Условия за ипотечен кредит

Условия за ипотечен и жилищен кредит

Тегленето на ипотечен заем дава възможност на хората да си купят жилище. Тези заеми се усвояват от банки, кредитни компании, жилищно-спестовни каси и други такива заемодатели, като често обезпечението по тях е недвижимо имущество на кредитоискателя.

Ипотечният заем най-често е с по-малка лихва и по-голям срок на изплащане в сравнение с традиционните потребителски кредити. Въпреки този факт, когато гражданите не спазват своите отговорности по внасяне на вноските, обезпечението е тяхно имущество, заемодателят има право да продаде ипотекираното жилище, за да покрие сумата по отпуснатия от него кредит.

Всеки кредитен доставчик може да изготви положително или отрицателно становище на база отправена към него заявка за ипотечен заем. Преди да отпусне исканата сума, банката или фирмата следва да направи оценка на т.нар. кредитоспособност на клиента, за да провери дали той отговаря на нейните условия за ипотечен кредит. Така тя ще разбере дали конкретния потребител наистина е в състояние да покрие съответния заем.

Законодателството допуска, че всеки човек може да изтегли ипотечен заем и от заемодател, който се намира в друга държава-членка на Европейския съюз. В този случай, страната, в която лицето пребивава, местоработата му или района, в който се намира предложеното за ипотека недвижимо имущество оказват влияние върху становището на заемодателя за всяка конкретна кандидатура.

По тази причина е важно човек да е наясно с това как заемодателят ще извърши оценката на кредитния потенциал.

За да изготви положителна оценка, заемодателят следва да определи кредитоспособността на конкретното лице, за която цел той влиза в контакт със съответните органи на държавата по пребиваване и проверява всички необходими данни по електронен път. Оценката се изготвя на базата на следните изисквания:

– финансовият статус на клиента (собственост, активи, дългове и пр.)

– на каква стойност ще бъде оценена собствеността, която ще играе роля на обезпечение по задължението.

Кредиторът следва да изиска от клиента информация за това какви са официалните му доходи, за да може да реши дали лицето може да се справи с погасяването на такъв кредит.

Кредитодателят ще разреши отпускането на ипотечния заем, само в случай, че оценката, която той ще извърши посочи, че потребителят ще може да се справи с издължаването на задължението.

Условия за ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.