Преференциални кредити за държавни служители

Кредити за държавни служители

Преференциални кредити за държавни служители е кредитен продукт, който набира все повече популярност у нас. Онлайн заявката за кредит до 5000 лв. от „Токуда Банк Медика“ цели да улесни гражданите в посрещане на медицински нужди, които са с лекарска, зъболекарска, фармацевтична или ветеринарна насоченост. Потребителският кредит е предназначен за хора, които имат постоянен трудов договор в оптични, стоматологични или болнични звена.

Много компании, предлагат бързи преференциални кредити за държавни служители. Изберете Вашата, и подайте искане тук:

Тези потребителски заеми за здраве са целеви и включва всякакви текущи нужди на потребителите. Кредитоплучатели на „Токуда Медика Овърдрафт” могат да бъдат членове на българския Съюз на стоматолозите, собственици на ЕТ или ЕООД фирми, работещи в границите на  България, фармацевти и ветеринари. Заемът се отпуска само срещу лична карта.

Основни предимства на бързия заем Медика Овърдрафт са фиксираната лихва, която не се променя за целия срок на погасяване. Финансовият продукт се определя като тип бърз потребителски кредит.  Отпуснатата сума се усвоява веднага, а отговор се получава в рамките на 24 часа.

Тези експресни кредити за здраве може да бъде отпуснат дори на медицински сестри и административен персонал, които се намират в трудово правоотношение с болнични, оптични и стоматологични заведения, като заема не изисква обезпечение.

Одобрението и отпускането на тези потребителски кредити без поръчители се извършва субективно според нуждите и възможностите на потребителя, като най-високата сума, която се предвижда е 10 000 лева. Експресният заем се отпуска в български лева, а кредитополучателят може да разчита на 6,9% фиксирана годишна лихва за целия срок на погасяване на задължението.

Периодът за издължаване задълженията по тези кредити за фирми е двугодишен, като условието е получателя да не е на възраст по-голяма от 65 г. при крайната дата на издължаване на заема.

Токуда Банк не изисква такса по разглеждането на документите преди одобрение, а комисионната при промени на условията по отпуснатия кредит се равнява на 1,0% от остатъка по главницата всеки път при желание от старана на клиента за внасяне на промени по предварително договорените параметри.

Тези бързи кредити с ниски лихви само се обезпечават с доказване на постоянен договор със здравните каси НЗОК или РЗОК. Могат да се приемат и други постоянни трудови договори, чрез които гражданите да гарантират, че имат възможност да погасят изтеглената сума.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.