Кредит 24 часа

Кредит 24 часа – как да го получа?

С какво се характеризира бързото небанково кредитиране онлайн?

Може би често срещате реклами кредит онлайн за 5 минути, кредит за 15 мин,  кредит за 1 час, кредит 24 часа… Ние считаме за подходящо да ви информираме и какви са положителните страни, но и минусите на тези видове заявки.

В резултат на това, след като сте решили да изтеглите краткосрочен заем, съветваме ви да отделите няколко допълнителни минути, разглеждайки посочените по-долу характеристики на тези продукти.

Плюсовете на тези заеми са тяхната достъпност, бързина, гъвкавост и конфиденциалност.

Тъй като многото предимства на небанковите кредити са достатъчни като причина да кандидатствате за такъв бърз онлайн заем, препоръчваме ви да разберете недостатъците, преди да попълните формуляра.

Разбира се, нужно е да вземете предвид всички разходи, които трябва да покриете месечно. Разходите, със сигурност, няма да роменят  решението ви да кандидатствате.

И така, ето какво трябва да знаете освен предимствата, представени по-горе:

  • Ако плащането на ставки се забави, санкциите могат да достигнат доста високи проценти на ден;
  • Има институции, които имат нулева лихва по първия заем. По принцип, лихвените проценти от небанковите дружества са малко по-високи, отколкото при финансовите банкови институции на ден. Този факт обаче е свързан с много по-краткия период на отпускане на заемите;
  • В същото време трябва да се отбележи, че сумите, отпуснати от фирми (небанкови финансови институции), също са свързани с по-краткия период на погасяване. Например, ако можете да вземете назаем (отново с тромави процедури и много по-дълго време на изчакване) от банка сума от 30 000 , изплащаема за 5 години, небанковите финансови институции рядко отпускат такава сума при тези условия; Всъщност над 90% от безвъзмездните средства от компаниите отпускат суми до 5 000, а срокът за погасяване на тези суми обикновено не надвишава 60-90 дни. Като правило срокът на погасяване е до 30 дни;
  • Минималната отпусната сума варира от институция до институция. Някои небанкови финансови институции разполагат с минималния размер на предоставения онлайн заем бързо, определен на 100, но други не отпускат суми, по-малки от 700, например;
  • ГПР (Годишен процент на разходите) може да достигне квоти до 50%, което е много важен фактор за вземане на решение при избора на институцията, от която искате да вземете заем.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.