Кредит 24 часа

С какво се характеризира бързото небанково кредитиране онлайн?

Може би често срещате реклами кредит онлайн за 5 минути, кредит за 15 мин,  кредит за 1 час, кредит 24 часа… Ние считаме за подходящо да ви информираме и какви са положителните страни, но и минусите на тези видове заявки.В резултат на това, след като сте решили да изтеглите краткосрочен заем, съветваме ви да отделите няколко допълнителни минути, разглеждайки посочените по-долу характеристики на тези продукти.

KANDIDATSTWANE 2

Плюсовете на тези заеми са тяхната достъпност, бързина, гъвкавост и конфиденциалност.

Тъй като многото предимства на небанковите кредити са достатъчни като причина да кандидатствате за такъв бърз онлайн заем, препоръчваме ви да разберете недостатъците, преди да попълните формуляра.

Разбира се, нужно е да вземете предвид всички разходи, които трябва да покриете месечно. Разходите, със сигурност, няма да роменят  решението ви да кандидатствате.
И така, ето какво трябва да знаете освен предимствата, представени по-горе:

  • Ако плащането на ставки се забави, санкциите могат да достигнат доста високи проценти на ден;
  • Има институции, които имат нулева лихва по първия заем. По принцип, лихвените проценти от небанковите дружества са малко по-високи, отколкото при финансовите банкови институции на ден. Този факт обаче е свързан с много по-краткия период на отпускане на заемите;
  • В същото време трябва да се отбележи, че сумите, отпуснати от фирми (небанкови финансови институции), също са свързани с по-краткия период на погасяване. Например, ако можете да вземете назаем (отново с тромави процедури и много по-дълго време на изчакване) от банка сума от 30 000 , изплащаема за 5 години, небанковите финансови институции рядко отпускат такава сума при тези условия; Всъщност над 90% от безвъзмездните средства от компаниите отпускат суми до 5 000, а срокът за погасяване на тези суми обикновено не надвишава 60-90 дни. Като правило срокът на погасяване е до 30 дни;
  • Минималната отпусната сума варира от институция до институция. Някои небанкови финансови институции разполагат с минималния размер на предоставения онлайн заем бързо, определен на 100, но други не отпускат суми, по-малки от 700, например;
  • ГПР (Годишен процент на разходите) може да достигне квоти до 50%, което е много важен фактор за вземане на решение при избора на институцията, от която искате да вземете заем.

byrzi-krediti-bg