Кредит срещу банкова гаранция

Кредит срещу банкова гаранция

Банковата гаранция е специфичен вид персонално кредитно обезпечение. Кредитните обезпечения в най-широк смисъл (персонални и вещоправни) са произлезли във връзка с едни от най-старите банкови операции – ломбардните кредити. Те са възникнали в северната област на Италия, наречена Ломбардия в края на XII XIII век, когато билотбелязан разцвет на банковото дело и кредитните операции в резултат от общия стопански и културен подем на Италианския ренесанс, Ломбардните банкови операции, съчетавали договора за заем с лихва с договора за залог на ценности (злато, скъпоценни камъни и пр.) и стоки, които били собственик на длъжника. Посленият оставял в залог в полза на кредитора своите вещи, като гаранция,че ще върне предоставяната му сума с дължимата лихва.

 

Постепенно залогът на движими телесни вещи (стоки и ценности) бил изместен от залога на ценнни книги (соково-разпоредителни документи: коносаент, търговски фактури и пр.), които материализирали правото на страните по договора и били по-удобни за съхранение

– Старата българска правна книжнина познава ломбардните банкови сделки под наименованието същински варантен кредит, квалифициран в отделна група поради необходимостта от наличието на т. нар. варант или гаранция, обезпечение. В периода между двате световни войни у нас е билвсе още по-разпространен примитивният вариант на кредитране срещу залог на реални стоки.

Например, Българската Земеделска Банка е отпускала варантен кредит на тютюнопроизводителите срещу самия тютюн като владелческите права на залогопремателя са се упражнявали от държавните данъчни органи.

Кредит срещу банкова гаранция

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.