Кредити за моряци

Kредит специално предназначен за моряци

Тази публикация има за цел да предостави синтезирана информация за едни от най-изгодните и привлекателни кредити за моряци на банковия пазар у нас:


Бързи кредити от небанкови институции без нужда от доказванена доход или гарант по кредита. ВИЖ ТУК:


ДСК

– Хората с професия моряк могат да кандидатстват за заеми до 25 000 лева и тяхната равностойност в евро.

– Интервалът, за който средствата трябва да бъдат върнати се определя на 10 години.

– Банката предвижда конкурентни лихви и не изисква обезбечение.

– Таксите изчисляват предвид актуалните тарифи на банката.

– Банковото дружество не изисква от гражданите да представят документ за какви цели изразходват средствата.

– Не се проследява целевото изразходване на средствата.

– Няма възрастов лимит за кредитополучателте.

– Най-малкият размер на издръжка за член на домакинство е 100 лева.

– При прекалено нисък доход, банката може да приеме съдлъжник, който да бъде платежоспособен.

– ДСК издава на своите клиенти безвъзмездно дебитна карта.

– ОФициалната страница на банката е: www.dskbank.bg/.

 

УниКредит Булбанк

Погасителния срок е в интервала между 3 и 120 месеца, а отпусканите суми са в българска валута.

Най-малката сума за, която може да се кандидатства е 150 лева, а най-голямата – 50 000 лева.

Клиента сам решава как да погаси заема- с фиксиран (непроменлив за целия срок на заема) или променлив лихвен процент (който да се образува предвид пазарния индекс за лихвите и надбавка).

Лихвеният процент се формира, като се вземат предвид стойността на заема, погасителния му период и дали клиента желае да превежда част от трудовото си възнаграждение по сметка в банката.

Единственото обезпечение, което банката може да изиска, е един поръчител като външен гарант, когато клиента не е семеен и не предпочита да превежда част от заплащането си на нея.

Банката информира гражданите за решението си изключително бързо.

Целият процес по кандидатстване е оптимално ускорен и улеснен.

Без скрити такси и комисионни.

Таксата за разглеждане да документи се определя от вида заем и се финансира.

Изгоден потребителски кредит с възможност за погасяване в срок от 10 години.

– За повече информация сайтът на банката е: https://www.unicreditbulbank.bg/.

Кредити за моряци

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.