Кредити за докторанти

Търсите бързи кредити за докторанти?

Райфайзенбанк отпуска потребителски заем за висше образование с финансовата подкрепа на държавата. Фиксираният лихвен процент е 6,5%. Банката не облага заема с допълнителни разходи като такси и комисионни по отпускането, управлението и погасяването на задължението. Потребителският кредит е необезпечен. Банката предвижда гратисен срок за цялото обучение и не изисква погасявания по главницата и лихвен процент за целия срок на  образованието или докторантурата. Погасяването на студентския кредит може да се извърши в десетгодишен срок от изтичането на гратисния период, тоест след приключване на обучението.

Може да научите повече за кредитите за студенти, както и за кредитите за висше образование.

Оптималната сума за заем за висше образование или докторантура, която може да бъда отпусната, се изчислява при събирането на дължимите такси за оставащия период на образованието, съгласно плана на специалността, образователната, квалификационната или научната степен.

При заеми за издръжка на дете оптималната сума се изчислява като се съберат семестриалните такси за оставащия период на образованието на учащия. Не се удържат такси за предсрочно погасяване на задължението.

Срокът от сключването на споразумението за заем е до изминаването на 1 г. от датата за провеждането на последния държавен изпит или защита на дипломната работа, съгласно образователния план за специалността и образователната, квалификационна или научна  степен. При докторантите – от датата на която свършва крайния срок на докторантурата.

Преди изтичане на гратисния срок студентите/докторанттите не дължат парични вноски на главница и лихвен процент по заема.

Лихвеният процент, който се начислява по време на гратисния срок се калкулира спрямо годишната му база.

Начинът на погасяване на паричното задължените става чрез равни анюитетни вноски едва след свършването на гратисния срок.

Студентският кредит има следните предимства:

  • С него могат да се заплащат таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност;
  • С него могат да се усвояват финансите за заплащане на семестриалните такси за образование чрез банкови транзакции на сметката на университета или научната организация;
  • С негова помощ се получават парите за издръжка при раждане или пълно осиновяване през периода на образованието;
  • Заемът за издръжка на дете може да бъде използван само от единия родителя (на който са присъдени родителските права, при развод). Ако родителите не са разведени – само от единия родител.

Допълнителна информация за кредити за студенти, докторанти и чуждестранни граждани може да намерите и тук.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.