Какво е нужно за ипотечен кредит

Какво е необходимо за жилищен кредит

Тази публикация припознава за своя цел да отговор на въпроса какво е нужно за ипотечен кредит. Процедурата по кандидатстване за ипотечен кредит има три етапа:

  1. Клиентът следва да посети лично избраната от него банка и да подаде заявление за получаване на финансова помощ. Там той ще трябва да представи служебна бележка за своите официални доходи, която е по образец на банковото дружество, да плати такса за обследването на документацията си за кандидатстване и да представи копие от документа си за самоличност.
  2. Ако лицето получи положително становище от заемодателя се събират документи, които описват неговото недвижимо имущество – данъчна оценка, удостоверение за тежести върху имота и за етап на завършеност, скица, нотариален документ за собственост и т.н., въз основа на индивидуалния казус.
  3. Когато гражданинът становището на банката, че ипотечния заем ще му бъде отпуснат, той следва да извади още едно удостоверение за липса или наличие на тежест върху имота, сключва споразумение със заемодателя. Банката учредява ипотека върху предложената недвижима собственост в свой интерес и превежда договорените средства на лицето по сметка в банката.

За предпочитане е със сключването на договор между банката и потребителя да споразумяването за имота да се случва по същото време, когато се отпуска заема, за да може да съвпадната сроковете, планирани от банката и собственика на сградата и да се избегнат нежелани разминавания.

Един от най-важните въпроси в този контекст е как да изберем банка.

Разбира се, конкуренцията е много голяма и човек може да се изгуби сред огромния океан от оферти по ипотеки. Всички предложения гласят, че са с най-изгодните условия и описват само положителните аспекти на ипотечния продукт. Съществуват няколко съвета, които е добре да следвате, защото могат да ви улеснят да изберете най-подходящия кредитен доставчик.

  • Препоръчително е да направите детайлно проучване на пазара и да не се спирате на първата оферта, която се изправи пред вас. Разгледайте обстойно минимум пет банки.
  • Ако ваш приятел или близък е банков служител не следва, че трябва да се опитвате да ви „уреди с ипотечен заем“. Дори и да ви съдейства това не означава, че именно тази банка/продукт е най-подходящия за вас. Той просто ще ви помогне да използвате услуга на банката, в която работи. Не бива да се забравя, че вие го изплащате, а не той, така че не прибързвайте с решението си и направете ефективно проучване.
  • Опитайте са да намерите кредитодател, който отпуска по-малка такса за предоговаряне , предсрочно погасяване и рефинансиране. Един такъв заемодател явно се опитва да запази своите клиенти дългосрочно и се опитва да предлага по-високи стандарти на своите услуги.
  • Когато сравнявате офертите на дружествата обърнете специално внимание на договорите, таксите, които те удържат и вноските в тях. Добре е да знаете, че само защото в едно предложение една такса е упомената, а в друга – не, не означава, че втората банка не може да ви я начисли без да го очаквате.
  • Желателно е периодът на предварителния договор да бъде от поне 45 дни, защото някои от изискуемите документи се нуждаят от около 14 дни и събирането на всичко необходимо се нуждае от известен период от време.

Макар, че процесът по получаване на ипотечен заем не изглежда никак просто, когато бъдете търпеливи и изберете опитен кредитен консултант, може да получите желания от вас нов дом или финансов размер до 1-2 седмици. Разбира се, в този период може да очаквате различни трудности, тъй като всеки случай и получаването на заем е специфичен процес.

Какво е нужно за ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.