Ипотечен кредит с намаляващи вноски

Интересувате ли се от ипотечен кредит с намаляващи вноски?

Когато човек кандидатства за ипотечен кредит, му се налага да избере един от различните видове лихви. Обикновено човек има право да избере един от няколко разновидности лихвени проценти:

1. Ипотечен заем с непроменлив (фиксиран) лихвен процент. При този вид задължения лихвата, за която двете страни се споразумяват остава една и съща през целя срок на погасяване, като това понякога се оказва по-изгодно, а по някога – напротив. При тези заеми това е така, защото колебанията на лихвения процент за по-голям интервал от време, каквито са обикновено сроковете за погасяването на ипотечен заем, няма как да бъдат планирани. Така, че лихвените проценти могат в бъдеще да се повишат или понижат.

2. Ипотечен заем с плаващ (нефиксиран) лихвен процент. Той съставлява две части – фиксирана лихва + плаващ лихвен процент, основаващ се на разнообразни парични индекси. При този вид лихва потребителите могат да спестят известен паричен размер, в случай, че плаващия лихвен процент намалее, но има и потенциален риск от увеличение на цената на ипотечния заем, ако финансовите основни индекси претърпят процентно увеличение.

3. Ипотечен заем с промоционална лихва. Този вид ипотечен кредитен продукт се характеризира с чувствително по-малка от традиционните или никаква лихва за конкретен начален период от време. Той може да обхваща интервал от 6, 12, 24 месеца, или дори по-дълъг период и кредита да продължи да се калкулира за останалия погасителен период с единия от двата гореизброени видове лихва.

Ипотечен кредит с намаляващи вноски

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.