Ипотечен кредит коя банка

Интересувате ли се от Ипотечен кредит коя банка?

Според регламента на Закона за ипотечните кредити до 21 март 2017 година всички кредитни посредници трябва да бъдат добавени в регистъра на БВБ.

Според изследвания на компании в тази област, към момента повече от 2/3 от кредитните посредници не са регистрирани.

Това се дължи на предвидените допъвнителни разходи, които те трябва да направят за да присъстват в списъка на Централната банка.

Еднократната такса, която трябва да се плати е в размер на 3 000 лева, което за част от фирмите е голяма сума в сравнение с доходите им на година. За всяка промяна след регистрацията се заплащат и нови 500 лева.

Третата сума, която фирмите трябва да плащат е застраховката. Тя изпълнява функцията на гражданска отговорност и по нея ще се изплащат щети на клиентите на посредниците, в случай, че се докаже по съдебен път, че дават непълноценни съвети и хората теглят кредити, които се оказват неизгодни за тях.

Само една застрахователна фирма – Общинска застрахователна компания на този етап предлага подходящ продукт за кредитните консултанти, макар че задължителните професионални застраховки се правят у нас от дълго време, особено за доктори, юристи, нотариуси и пр. Полицата за професионалното застраховане на кредитните съветници е   1 000 лева годишно.

В резултат повечето консултанти не фигурират в регистъра. Част от банковите институции им предлагат т. нар. партньорски договори, които служат като реклама и дават възможност на посредниците да заобиколят условието да присъстват в списъка на БНБ. А с консултантите, които присъстват в регистъра, банките подписват т. нар. договори за посредничество.

Други, по-точна възможност за индивидуалните потребтели и по-малките посредници, които по определени причини не могат или не искат да впишат в регистъра, могат да сключат поразумение с фирма, която фигурира в него.

Ако не предприеме нито една от гореизброените законови стъпки, посредникът няма да е в правото си да сравнява банкови предложения, да дава предоговорна информация за евентуални планове за погасяване на кредити или да преговаря с банкови енституции за по-атрактивни условия за кредитопотребителите. Посредниците, които останат извън системата се оприличават от Поля Христова от популярния сайт sdelkisimoti.bg като пощенски гълъб, който може само да води потребителите до банката.

Съществува още една важна разлика между кредитните консултанти. Част от тях извършват т. нар. услуга за предоставяне на съвет. Тази услуга е не само показване на банкови предложения, но и ефективното им сравняване и намиране на най-изгодната за потребителя. По такъв начин консултантите, които съветват гражданите се ангажират с по-висока отговорност пред кредитоискателите, в сравнение с тези посредници, които оставят човека да избере сам.

Ипотечен кредит коя банка

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.