Как се изчислява ГПР?

Интересувате ли се как се изчислява ГПР?

 По-голямата част от хората в България знаят, че ГПР означава Годишен процент на разходите, но не всички знаят как точно се изчислява.

Значителна част от хората, отивайки в банката или кредитната компания, биват информирани, че при отпускането на кредит, тяхното ГПР ще бъде малко повече от лихвата, която е обявена в офертата. Тази статия ще се опита да даде повече светлина именно по този въпрос.

За повече информация може да прочетете нашата статия Ипотечен кредит калкулатор.

Много хора у нас не познават икономическата специфична терминология, тъй че е възможно да стане объркване, когато човек иска да изтегли ипотечен кредит, във връзка с това какво точно се има предвид под „цена на кредита“. Значителен брой от банките в своите рекламни кампании обявяват офертите си, като акцентират на цената на заема, имайки предвид годишния лихвен процент, а в края на предложението в малкия текст се посочва какъв е Годишния процент на разходите (ГПР). Той всъщност представлява стандартизиран инструмент, който изразява крайното салдо между лихвата, таксите, комисионните и застраховките, които за различните кредитни институции могат да варират понякога дори в пъти.

ГПР е процентов израз на сбора между лихвения процент и законово обусловените такси, комисионни и застраховки, които кредитора е в правото си да начислява на клиентите. ГПР е всъщност инструмент, който сочи крайната цена на един кредит или иначе казано, благодарение на него човек може за секунди да предвиди колко точно ще му струва дълга. Така например, когато човек реши да изтегли ипотечен кредит за нов дом, тъй като няма налични толкова пари, то именно чрез ГПР, той ще може да сравни цените, които му предлагат заемодателите.

Когато лихвата на банката А е 5%, а на Б е 4.4%, човек може да избере втората, но ако се вземе предвид и ГПР на тези два кредитора, то положението е друго. Например, ГПР-то на А е 6.25%, а на Б е 7.2%.

Допълнителна информация може да се получи от публикацията Ипотечен кредит ГПР в нашия сайт.

Разликата в ГПР-то на различните финансови институции се дължи на това, че всяка от тях има различни такси и допълнителни разходи. Разликата между таксата за разглеждане на документацията по кандидатстване или оценяване дали едни лице има потенциала да стане кредитопотребител на банката, може да се различава до няколко пъти.

Същото важи и за застраховките, защото освен застраховка върху недвижимия имот, банките в стремежа си да се защитят по всякакъв начин, изискват от потребителите да си направят и застраховка живот. След като те използват толкова ресурси, за да направят най-обективния избор, от своя страна гражданите е добре също да го направят!

За повече информация може да прочетете публикацията ни Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период.

Как се изчислява ГПР?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.