Икономическа обосновка за кредит

Икономическа обосновка за кредит

Как да получите заем за новосъздаден индивидуален предприемач?

Ако предприемач, който работи от известно време, може да потвърди своята платежоспособност с финансови отчети, тогава възниква въпроса как да получи заем за развитието на новосъздаден бизнес от индивидуален предприемач? За банките такъв кредитополучател носи рискът от невъзвръщане на отпуснатите средства.
ю

Тук има няколко опции:

  • Изгответе подробен и разбираем бизнес план или проучване за осъществимост, за да покажете на банката перспективите за вашите идеи и потенциалните доходи.
  • Осигурете ликвидни обезпечения – транспорт, стоки, недвижими имоти, търговско оборудване и др.
  • Участвайте във финансирането на проекта. Желателно е в обем от поне 20%.
  • Намерете поръчител.

В такива случаи има голяма вероятност да получите одобрение от банката за заем, но лихвеният процент ще бъде по-висок и срокът на заема ще бъде по-кратък.

Прочетете повече за това как да получите заем за бизнес от нулата в нашата статия Kредит за стартиращ бизнес.

Може ли индивидуален предприемач да вземе заем като физическо лице?

Да, всеки индивидуален предприемач може да получи потребителски заем като физическо лице, но лихвеният процент ще бъде по-висок, отколкото при кандидатстване за заем за бизнес. Обикновено такива заеми включват:

  • отпускане на заеми без обезпечение и поръчители;
  • опростена процедура за регистрация, често без финансови отчети, потвърждаващи платежоспособността на кредитополучателя;
  • кратки срокове за разглеждане на заявлението;
  • отпускане на заем в брой или на дебитна карта на банката заемодател.

Тази опция е особено удобна, ако предприемачът тепърва започва своята търговска дейност, защото той се нуждае от относително малко количество пари и то за кратко време. При такива условия е по-лесно дадено лице да получи заем.

Какво да направите, ако банката ви откаже да ви отпусне заем като предприемач?

Банката може да откаже да отпусне заем на индивидуален предприемач по ред причини. В такива случаи обаче не винаги е необходимо да се търси друга кредитна организация. Свържете се с кредитен консултант, за да откриете възможните причини за грешки и варианти за по-нататъшни действия.

Ако все още не можете да получите заем от банка, можете да се свържете с организации за микрофинансиране.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

ю