Бързи кредити Шумен

Бързи  онлайн заеми Шумен

Хората, живеещи в град Шумен могат да разберат с настоящата публикация какви фирми за бързи кредити активно извършват финансови услуги в техния регион.Вижте всички компании, предлагащи бързи кредити в този град, и кандидатствайте тук. Подайте искане и Вашето желание за очаквания кредит ще се сбъдне: 

Микро Кредит

Микро Кредит АД е кредитно дружество, което отпуска бързи кредити по Интернет на физически и юридически лица. Сумите варират от 200 до 3 000 лева, без условие за поръчителство и с ГПР съответно 49.90%.

 

Кеш Кредит

Компанията работи от разстояние с помощта на финансови съветници. Дистанционните пари навреме могат да бъдат от 200 до 2 000 лева, времето за връщане е до 18 месеца, а ГПР не е повече от 50%.

 

Бърза Каса

Бърза Каса е кредитна компания, към която гражданите могат да се обърнат от над 300 физически офиси на фирмата и на нейните партньори. Кредитите до заплата се погасяват до 45 дни, а  потребителските бързи кредити са до 1 000 лева и се погасяват до 6 календарни месеца. Най-големият ГПР се калукулира на 49,03%.

 

Кредит Инс

Кредит Инс предоставя кредити до заплата, които трябва да се погасят за срока до 30 дни или потребителски бързи заеми, които трябва да се върнат в интервала между 3 и 12 месеца. Сумите могат да бъдат на обща стойност от 200 до 1 500 лева при ГПР не повече от 49.7%.

 

Лъки Кредит

Лъки Кредит е поредната фирма за бързи кредити у нас, която е собственост на международната компания Фератум, затова условията й са като на компанията-майка. Спешните пари на заем, които могат да се получат са между 50 и 700 лева с погасителен срок от 45 дни, а най-големият ГПР.

 

Кеш Бокс

Усвояването на парите става чрез клоновете  на Изи Пей и по банков път. Кеш Бокс дава потребителски краткосрочни кредити до 2 500 лева, които се погасяват чрез анюитетни вноски за 18 месеца при ГПР максимум 48.87%.

 

Кинти.БГ

Кредитното предприятие има условие за поръчител, който получава регулярни доходи по правоотношение. Кредитодателят отпуска спешни пари на заем с максимален размер до 1 000 лева за период до 12 месеца и  ГПР не повече от 49.65%.

 

КредиЛенд

Гражданите могат да усвоят заеми до заплата на стойност до 300 лева, които се връщат за 2 месеца и потребителски заеми до 3 000 лева за 12 месеца при ГПР не по-голям от 44%.

 

Провидент

Провидент може да отпусне спешни пари на заем в размер от 200 до 2 500 лева при ГПР не по-голям от 50.0%  за период от 12 до 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Българската кредитна институция за финансиране от разстояние на суми в интервала между 50 и 5 000 лева с ГПР ненадвишаващ 49,9% и време за изплащане на задължението до 3 години.

 

Изи Кредит

Спешните пари на заем, които се отпускат като финансова помощ в труден момент могат да бъдат в интервала от 200 до 3 000 лева с ГПР не повече от 49.15%, а времето за връщане е до 43 седмици.

 

Мини Заем

Финансовата институция предоставя мини заеми до 500 лева, които се погасяват до 15 дни, а ГПР е максимум 48.30%. Институцията предоставя още бързи потребителски кредити на стойност до 1 800 лева.

 

Фератум

Фератум България е част от мащабна трансгранична група компании, които предоставят заеми от разстояние в цяла Европа. Кредитодателят предоставя спешни пари на заем до 2 000 лева с период на погасяване в интервала от 3 до 12 месеца и ГПР максимум 49.11%.

 

Вивус 

Вивус отпуска дистанционно експресни кредити на индивидуални клиенти на обща стойност до 2 000 лева, които се погасяват за 12 календарни месеца, при ГПР не по-голям от 49.11%.

 

Профи Кредит

Кредитната компания отпуска спешни пари на заем в размер до 5 000 лева, които трябва де се върнат за не повече от 24 календарни месеца при ГПР 49.90%.

 

Нет Кредит

Кредитното дружество отпуска спешни пари до заплата в размер на 500 лева и потребителски кредити в размер до  1 500 лева при ГПР не о-голям от 49,09% за период от 12 календарни месеца.

 

Смайл Кредит

За да се кандидатства за експресен заем е необходимо да се направи регистрация в уеб сайта им. Кредитното дружество отпуска кредити до     1 500 лева, с ГПР не повече от 49,68%, които се погасяват в интервала от 90 дни до 24 месеца.

 

Сити Кредит

Кредитното предприятие предоставя спешни пари на заем до 1 500 лева, като за всеки първи заем лихвата е 0%, а периода за погасяване е 12 месеца.

 

Кредисимо

Фирмата е експерт в предоставянето на мини заеми на суми до 600 лева и бързи потребителски заеми с максимална стойност 2 000 лева, които могат да се изплатят в периода от 18 месеца при ГПР не го-голям от 49.61%.

 

Бързи кредити Шумен

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.