Бързи кредити измами

Бързи кредити измами

Характерни особености на кредитните измами

Съществуват някои принципи, които е добре да се знаят преди теглене на бърз онлайн кредит:

  • Бързият кредит онлайн се отпускат бързо, но е добре и да се връщат бързо. Когато гражданите не са уверени, че могат да върнат парите си в същия месец или поне до няколко месеца, е по-добре да разгледат предложения от лизингови предприятия или банкови институции, тъй забавянето ще направи бързия кредит неизгоден за тях.
  • За да са изгодни бързите кредити, е добре те да се взимат в малък размер.
  • Бързите кредити не се препоръчват за регулярни нужди, като плащане на образователни такси или дългосрочна медицинска терапия. Най-неприемливия варират е погасяване на съществуващ вече кредит чрез тях.
  • Преди да се тегли от т. нар. кредити веднага, гражданите е добре да обмислят изцяло ситуацията и дали реално спешно им трябват пари. В краен случай, сумата от разходите за храна и битови сметки с дължимите месечни вноски не бива да са над 50-60% от месечните им приходи.
  • Добре би било потребителите да се информират колкото е възможно повече за клаузите на договора. Добре е да знаят какъв е погасителния им план или дали ще внасят вноските си всеки месец/седмица, с какъв лихвен процент, плаващ или фиксиран е, имат ли гратисен период и пр.
  • От значение е не само лихвата, но и таксите, застраховките и комисионните. Таксите обикновено биват при кандидатстване, за бързо одобрение, за поръчител, за доставяне на парите на адреса на клиента и др. Съвкупността от таксите и лихвеният процент обобщават разходите по бързите заеми. За сравнение на различни по срок бързи заеми, общите разходи се изчисляват на годишна база (ГПР). Потребителите, които не се чувстват уверени да го направят сами е добре да попитат в кредитното предприятие и така да изберат най-подходящото предложение.

  • Добре е клиентите да са наясно с глобите, които се начисляват при просрочване или прескачане на вноски. Законът предвижда тази стойност да е пропорционална на стойността на вноските. Ако пресрочването касае само няколко дни, компаниите аз бързи кредити нямат основание да начисляват санкции или ако го сторят гражданите могат да се обърнат към съда и Комисията за защита на потребителите.
  • Ако възникнат неочаквани разходи, клиентите могат да се свържат своевременно с техните фирми за бързи кредити, от които са теглили кредит, за да стигнат съвместно до разрешаване на проблемите. Бягането от трудностите, отлагането им във времето и заобикалянето им не са решение, а само усложняват ситуацията.
  • Добре е клиентите, преди да изтеглят бърз кредит да проучат фирмата, от която са решили да теглят пари. Най-малкото е добре, ако е небанкова институция, да бъде регистрирана по търговския закон в БНБ.
  • Неаргументирано е да се теглят заеми от лихвари, защото има вероятност те да са свързани с криминалните групировки у нас. В Интернет има много измамници, от които гражданите трябва да се пазят. Потребителите не бива да се доверяват на частни лица, които се представят за кредитори, а когато изберат фирма е добре да проверят телефона, адреса и физическия офис, дали отговарят на реалността.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.