Най-изгодни потребителски кредити

byrzi-kreditiНаблюдава се ръст на заемите, изтеглени от небанкови кредитни институции, който нараства осезаемо. Този бизнес се развива изключително динамично. Размерът, отпуснат на организациите за потребителски заеми продължава да расте и през тази година, според информация на БНБ.  За този времеви интервал новите отпуснати потребителски заеми от търговски банкови институции се увеличава със 17% на годишна база и се отбелязва намаляване от 1% на изтеглените кредити за страната като цяло.

byrzi-krediti-bg

 

Най-голям принос за увеличението на кредитите към небанкови институции се дължи на дългосрочните заеми. Статистиката показва, че през тази година се наблюдава ръст на дългосрочните кредити с период на погасяване, който е над 5 години, сравнено с тези, които се погасяват за по-къс период от време. Дългосрочните заеми са се увеличили с изключителните 32%, сравнено със същия период за изминалата година, като стойността се равнява над 20оо млн. лева. По този начин заемите със срок на погасяване над 5 години вече се равняват на повече от 1/3 от всички заеми за страната.

По отношение на лихвите и таксите, потребителите, които са с добър кредитен рейтинг, може да се възползват от по-нисък лихвен процент и за тях годишния лихвен процент на приходите да се понижи приблизително до 16%. В края на следващия месец – октомври банките са одобрили заявления за потребителски заеми с процент на разходите на година от 11,22%.

При краткосрочните заеми от типа „бързи кредити до заплата“ годишния процент на разходите обикновено се доближава до законово предвидения си лимит от (40-50%) на годишна основа. Това означава, че за заем от 1 000 лв., Който е предвидено да се погаси в рамките на един месец, реалната сума, която се връща е от 1036 до 1042 лв. Повечето кредитни доставчици, на практика, не отпускат суми, които са по-големи от 500 лв., за такъв къс срок.

krediti-online