Кредити за ремонт

Търсите кредити за ремонт на жилище?

Ремонтът е част от живота на всеки човек, която не може, а и не бива да бъде пренебрегвана. Всеки човек се опитва по всякакви начини да заделя парични средства, тъй като знае, че в едно жилище често се налага да се ремонтират покрива, мебелите, уредите и пр. Когато хората биват изненадвани от непредвидени ситуации, свързани с техния дом и неговото оборудване, те могат да изтеглят бърз заем за ремонтни дейности.

Този вид кредит удовлетворява много хора, които имат нужда от помощ. Чрез това навременно финансиране те връщат комфорта в дома си и им спестяват много главоболия и дори още по-големи финансови проблеми.

Ето някои от кредитните небанкови посредници у нас, които оказват помощ на граждани и то опитвайки се да отговорят на желанията и потребностите им по най-добрия възможен начин, за да реализират своите мечти.

Мини Заем

– Инстантни пари на заем от типа кредит до заплата до 499 лева, като решението за оценката си фирмата изпраща до половин час.

– Експресни потребителски кредити с обща сума от 200 до 1 500 лева с изключително бързо, еднократно усвояване.

– Финансовият посредник предоставя онлайн кредити и опция за разсрочване времето на изплащане на задълженията до десет пъти по тридесет дни.

– Възможност за рефинансиране на вече съществуващи кредити към други финансови институции.

– Задълженията се погасяват чрез равни суми всеки месец.

– Клиентите имат възможност да изразят предпочитание, относно начините на усвояване на сумите, които пристигат едва до няколко часа – чрез Изи Пей или по банков път.

 

Финансцентър

– Кредитното дружество предоставя бързи потребителски и експресни ипотечни заеми при неочаквани парични трудности.

– Опция за рефинансиране изтеглени кредити към различни финансови институции при конкурентни параметри – лихвен процент, погасителен период и др.

–  Инстанстни пари, които се поучават автоматично след сключване на договора.

– Клиентите биват информирани за решението на фирмата до 15 минути.

– Кредитното предприятие се отличава на финансовия, цифров пазар у нас с едни от най-евтините лихви. Поради този факт, фирмата е една от най-предпочитаната за рефинасирания.

 

Смайл Кредит

– Кредитното дружество отпуска пари за спешни нужди в 4 лесни стъпки.

– Без изискване за поръчителство.

– Становището си дружеството изпраща до 20 минути.

– Клиентите на фирмата получават възможност да рефинансират вече изтеглени бързи или потребителски заеми.

– Възможност за удължаване на срока на изплащане на средствата.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.