Кредит за студенти

Бърз кредит за студенти и учащи

 

Търсите кредит за студенти / студентски заем?

Ние сме сайт за полезни съвети и нашата роля не е да сме съдник на кредитните доставчици на финансовия пазар, но нашите проучвания показват, че фирмите за бързи кредити не са най-удачния избор в някои ситуации. Такива са необходимостта от парични средства при следване, рефинансиране на съществуващи задължения и други дългосрочни поводи. За това предлагаме на вниманието на нашите читатели една стабилна и ефективна банка, която работи с финансовия продукт студентски заем. Societe Generale Експресбанк предлага студентски кредит с добри условия.

Банковото учреждение предлага „ТИ кредит“, който представлява нецелеви заем за студенти, с който могат да се покрият различни потребности по време на следване, като семестриални такси в страната или чужбина, битови разходи във връзка с образователния процес, транспорт, бригади и пр.

Банката предлага промоционален лихва за студенти:

– с превод на работна заплата на поръчителя или учащия – 7,99 % в лева и евро
– без превод на работна заплата на поръчителя или студента – 8,90 % в лева и евро

Размер на сумата до 15 000 лв. или нейната равностойност в евро.

Няма значение каква е обучителната форма на студентите.

Не се изискват документи за целите на заема.

Усвояването е еднократно и цялата процедура е оптимално улеснена.

Предлага се опция за гратисен период  са период от 4 години по главницата.

Пример за студентски кредит при ГПР 10.37% за кредит от 5 000 лв. за период от 60 месеца:
Кредита може да бъде до 5 000 лв.
Погасителният период може да е до 60 месеца
ГПР е фиксиран за целия период на кредита 7,99%
Таксата за одобрение е 135 лв.
Месечната такса  за обслужване на разплащателната сметка на студентите е 1,79 лв.
Заемът се погасява на равни месечни вноски от 101,36 лв.
Общият размер след оскъпяване, в който влизат всички допълнителни разходи е 6 323,87 лв.
Студентите се задължават да сключат, също така, застраховка „Живот“.

За да онагледим ситуацията, когато кредитът е във валута, ще посочим и един пример за заем за студенти при ГПР 10,97 % за заем от 2 000 евро с погасителен период от 60 месеца:

Сумата на отпуснатия заем е 2 000 евро
Погасителният период е 60 месеца
ГПР е фиксиран и се предвижда да бъде 7,99%
Таксата за одобрение е 69,02 евро
Месечната такса за обслужване на разплащателната сметка е 0,92 евро
Паричното задължение се изплаща чрез равни месечни вноски в размер на 40,54 евро
Крайният размер, който ще се дължи на банката е 2 556,88 евро.

Със заема, клиентите могат да получат и Ти Пакет за студенти, които са на възраст от 18 до 25 години., който предвижда:

  • разплащателна сметка, за която не се плащат месечни такси за обслужване за целия срок на ползване на този пакет.
  • Debit MasterCard PayPass, освободена от годишни такси за обслужване за целия срок за използване на този пакет.
  • онлайн банкиране BankOnWeb, като през цялата първа година е освободено от абонаментни годишни такси.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.