Потребителски заеми

Кредити за физически лица / потребителски заеми

Автоматизираната бот технология се развива изключително бързо и е логично да се предполага, че в близките няколко години преимуществата й ще пометат конкурентните, конвенционални възможности за предлагане на финансови услуги от типа спешно ми трябват пари, благодарение на комфортния и безусловен начин за комуникация между клиентите и търговците. Ако се питате, как точно се използва автоматизираната чатбот услуга на Кредисимо, тази публикация ще ви даде повече светлина по този въпрос.

Чрез Messenger на Facebook се предлага възможност гражданите да бъдат подкрепени в цялостния процес по взимания от вида трябват ми спешно пари чрез Мрежата. Гражданите могат да изпращат съобщения, могат да питат за различни характеристики на конкурентни финансови продукти, да отправя въпроси и да сравнява възможности свързани с общите разходи, лихвите, таксите, комисионните и опциите за погасяване. Отсреща той може да има робот, който представлява изкуствен интелект, програмиран с цялата информация, която Кредисимо предлага.

Вече цялостният процес по сравняване на конкурентни продукти, изборът на най-подходящия, отправяне на запитване, разглеждане на конкретния случай, одобрение и други стават много по-бързо и лесно. Така че конвенционалните средства на изпращане на заявление остават в миналото. Изкуственият интелект набира и обработва нужните данни за искането за заем и така всичко приключва за няколко минути, а риска от грешки е свиден до минимум.

Гражданите се нуждаят само от инсталиране на Интернет приложението Facebook Messenger на каквото и да е фиксирано или мобилно устройство.

Кредисимо наблюдава отблизо опцията за чатбота, която наскоро бе предложена от най-голямата социална мрежа в света. Кредитната компания изпитва възможности за присъединяване на автоматизирани чатботове и за други популярни Интернет приложения като Viber, Skype и WhatsApp. Кредисимо се стреми да предлага на българския потребител най-опростен, достъпен и бърз начин за задоволяване на неговите потребности, като желае той да има оптимално приятно изживяване, докато е в онлайн среда, което е в консенсус с ценностите на ЕС за общ, единен цифров пазар.

Статистиките сочат, че по-голямата част от хората вече приемат за нормално и нямат нищо против да ги обслужва робот. Този вид услуги вече се практикува в различни сфери – от икономически, през купуване на стоки онлайн, до букване за екскурзии. Чатботовете са следващата стъпка към комуникация между човек и изкуствен интелект.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.