Кредити при развод

Интересувате се от кредити при развод?

Какво се случва с изтеглените заеми след развод е въпрос, който интересува много хора. Тази публикация има за цел да отговори на въпроса какво се случва с ипотечните кредити, тъй като обикновено в България вноските по тях се внасят и от двамата съпрузи по време на брака.

Според семейния кодекс, след развод мъжа и жената имат право един от общо трите вида режими на имуществени отношения, които той предвижда.

Първият вид е разделното отношение, при което всеки взима част за него.

Вторият вид касае случаите, при които развеждащите се имат право да сключат пред нотариус брачно споразумение, в което да договорят предварително отношенията си спрямо имуществото. И двата режима, особено втория, гарантират възможност за предварителни уточнения относно финансови решения от типа на заемите и начините, по които те ще бъдат връщани. Ако се случи, съпрузите да стигнат до развод, те ще имат документ, в който детайлно ще бъдат описани правата и отговорностите на двамата съпрузи.

Третият вид имуществено отношение не се характеризира обаче с тези плюсове. Той е по-известен като СИО, което означава съпружеска имуществена общност. Според този подход и двамата съпрузи притежават равна част от придобитото по време на брака имущество. Всичко, придобито като завещание или дарение преди и по време на брака, се приема за тяхна собственост до доказване на противоположното.

В нашата страна практиката е такава, че хората основно предпочитат СИО пред принципа на разделност или на брачните договори. Наред с това, в случай на развод, може да попадат и хора, които са се омъжили/оженили при стария семеен кодекс и за теглили потребителски или ипотечен заем.

В тази връзка при всеки отделен казус на развод обикновено възникват много усложнения в този аспект, тъй като има хиляди изтеглени заеми и разводи. Наред с паричните трудности, които носят със себе си дългосрочни задължения, има и доста правни клопки, както за кредитодателите, така и за кредитоползвателите.
Кредити при развод

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.