Реална цена на апартамент

Интересувате ли се от Реална цена на апартамент?

Между 2 до 3 годишни заплати е най-естествения интервал за погасяване на финансирането за апартамент, според данните от социологическите проучвания и мненията на анализаторите.

Прието е, че човек може да изразходва определена част от заплатата си, която да бъде между 20-30%. Счита се, че 40-50% са много голямо перо, а над 50% са изключително голям дял, който може да се окаже неблагоприятен за финансовото състояние на отделния кредитоискател.

Колкото по-малко средства един човек отдели за имота, в който живее, толкова повече ще може да харчи за останалите си потребности. Малкият дял в бъдеще може да играе роля и на финансов буфер. Тоест, при една неблагоприятна ситуация, човек ще може да посрещне своите нужди.

И обратното – докато ниският дял е за предпочитане, то прекалено високият може да се превърне в тежест за човека и той да прави компромиси с много от своите интереси, за да си изплати имота. С това тежко бреме потребителят се поставя в огромен финансов риск, който поставя платежоспособността му на изпитание за дълъг период от време.

Реалната цена на имота от ъгъла на инвестирането е за предпочитане да бъде равностойна на нормалните доходи и от гледна точка на потребителя е хубаво да е между 2 до 3 годишни заплати. Ако доходите са под 5% или годишните трудови възнаграждения са за над 3 години, то стойността на имота не отговарят на доходността и реалността на конкретния индивид. В такъв случай се приема, че съществува балон в цената.

За да се онагледи взаимовръзката, между доходите и частта на работната заплата, може да се допусне ситуация с малки и неатрактивни доходи от 5%. По този начин задължението, свързано с апартамента ще се погаси за период от 20 години. Същевременно при едни нормални доходи от 10%, ако сумата по инвестирането бъде изплатена за 10 години. При едни изключително високи доходи от 20% 5 години ще са достатъчни за погасяване на задължението. Също така, може да се приеме, че делът от заплата е 20% и 50%.

[IMG]

Реална цена на апартамент

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.