Предоговаряне на лихва

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит

Така нареченото предоговаряне на лихва по кредит отговаря на нуждите на хората да си отговорят на въпроса как да си намаля лихвата по ипотечен кредит.

 

За тази цел обикновено се пише по образец примерна молба за намаляване на лихва. Тази молба за предоговаряне на лихва може да се напише във физическия офис на заемодателя и да се входи на място. Обикновено хората търсят оферти и от други заемодатели, като внимават дали те поемат застраховките и таксите. Човек е добре да провери и дали неговия заемодател няма да му удържи такса за предоговаряне на вече изтегления заем.

Във всички случаи, ако потребителят информира банката или кредитната си компания, че е получил изгодни оферти и от други кредитодатели, това ще послужи за допълнителен стимул за неговия заемодател да му предложи по-изгодна оферта. Информираността е от ключово значение, така че консултирането с независим кредитен консултант може също да е от полза.

Друг вариант е да се напише писмо до банка за намаляване на лихва. Изпращането на такъв вид молба означава, че с намаляването на лихвата обаче, автоматично ще се увеличи срока за погасяване на задължението.

Мнението на експертите е, че финансовите организации, когато бъдат притиснати и им се предостави истинска оферта от друг заемодател, могат да направят компромис, но най-често изчакват до последния момент. В крайна сметка, те нямат полза да изгубят потребителя като клиент и при добър подход от страна на гражданите, може да се стигне до добър резултат.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.