Микрокредитиране

Интересувате ли се от микрокредити?

В последно време се очертава тенденция микрокредитите да се възприемат като алтернативен план в икономически тежки ситуации, дължащи се на възникнали непредвидени разходи. Тук са най-гъвкавите и бързи лицензирани фирми у нас, отпускащи микрокредити. Кандидатствайте онлайн за да получите приоритет при разгледжането на заявленията. Кредитен посредник ще се свърже с вас, за да уточните подробностите по заема.

За радост, през последните няколко години у нас органите на реда, под контрола и в съгласие с политиките на Европейската комисия, която е изпълнителен орган на Европейския съюз, бяха вземи мерки и бяха санкционирани кредитните организации, които използват подводни камъни като заблуждаваща реклама и други спекулативни инструменти, с които да привличат повече клиенти. В момента всички участници на кредитния пазар се наблюдават и проверяват регулярно. При открити нарушения, те се предупреждават, правят се препоръки и при необходимост се дават под съд.

Микрокредитирането крие някои капани от злоупотреби. Добре е да знатее какви са клоптике при микро кредитие и за какво да бъдете внимателни.

Ако вече се избрали оферта на банка или кредитна компания за определен микрокредит и ви остава само да сключите договора, то прочетете детайлно всички клаузи преди да се подпишете. Писменото споразумение между вас като длъжник и кредитора е най-значимият документ, така се внимателно прочетете целия текст. Този писмен документ, урежда регламенти и определя всички правила, условия и изисквания по определения заем. В него се упоменават значими дати, като например от коя дата започва начисляването на лихва върху кредита, датата на падеж, дължимите всеки месец вноски и пр. Други важни неща, на които седва да обърнете внимание са дали може да погасите предсрочно без удръжки, както и какви ще бъдат санкциите, в случай на просрочие в бъдещ момент.

Правилата дават свобода на всеки кредитор сам да решава какви да са санкциите. Това наистина може утжни значително положението ви. Значителна част от вас може би вече са страдали от фирми за микрокредити в трудни за вас моменти. 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.