Кредит срещу залог на жилище

 Интересувате ли се от Кредит срещу залог на жилище?

Много хора се нуждаят от пари за известен период, а кредитът срещу залог на жилище е една от многото възможности. Тази публикация ще се опита да улесни хората и да ги направи по-уверени във взимането на решение какъв ипотечен кредит да изберат.

Кредит срещу залог на жилищен имот

  • Сума: от 9 000 до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Получаваш парите до 3 дни
Един от въпросите, които най-често си задават гражданите е в каква валута е най-добре да се изтегли един ипотечен кредит – българска, евро или друга. Това е въпрос с повишена трудност, тъй като ипотечните заеми са едни от най-дългосрочните, но при взимане на решение е добре да се обмислят следните два аспекта: Първият аспект се отнася до това каква валута човек получава заплатата си и умението му за управление на валутния риск, който обикновено съществува, когато валутата на кредита се различава от валутата на доходите. Валутният риск е изключително висок, когато човек се спре на валута, различна от лев или евро, най-вече, когато гражданите не разполагат с нужните познания и способности за застраховане (хеджиране) срещу риска. Вторият аспект се отнася до това, че цената на заема в различните валути е различна. На тази цена влияят, не само лихвата, но и допълнителните разходи, отнасящи се до разликите в курса на валутите. Друг съществен въпрос, който българите си задават често, е по-малък или по-голям погасителен период е по-добре да изберат. От големината на погасителния период се определя месечната вноска, като тя е в обратнопропорционална зависимост. Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-ниска е вноската и обратното. Размерът на месечната вноска е добре да бъде внимателно прецизиран, въз основа на бюджета на кредитоискателите. Вноската не трябва да тежи, но когато човек има достатъчно високи месечни приходи, по-евтино ще му излезе, ако издължи вземането за по-кратък период. От голямо значение е да не се получава просрочване по погасяване на дълга за кредитния статус на гражданите. Неминуемо е хората да си задават въпроса какво ще се случи, ако не успеят навреме да плащат вноските поради неочакван обрат в живота им. В България съществува Централен кредитен регистър и в него за петгодишен период се съхраняват досиетата на всеки един човек в държавата. Ако човек тегли кредит, овърдрафт или използва кредитна карта и просрочи плащане за повече от 30 календарни дни, тази информация остава като негова кредитна история и може да възпрепядства одобряването на желан от него кредит в бъдеще. ЦКР е информационна система, която съхранява данните за забавени или проблематични плащания. Достъп до нея имат всички лицензирани банкови и небанкови кредитни институции в България. Системата се контролира от БНБ. У нас съществуват кредитни компании, които предлагат кредити дори на хора с лоша кредитна история. Тези кредити обаче са по-скъпи. Друг важен въпрос в контекста на ипотечното кредитиране се свързва с таксите и комисионните, които банките и кредитните компании начисляват на клиентите. Държавата упражнява строг мониторинг върху тях, така че е изключено финансовите институции да подведат по какъвто и да е начин клиента. Тези такси и комисионни се включват в договора за кредит, който трябва да се прочете внимателно и изчерпателно. За всеки случай, хората е добре да бъдат внимателни и да прочетат дали в клаузите на договора таксите и комисионните са фиксирани или са към тарифите на кредитното дружество, което може в бъдещ момент да стане причина за повишаването им. Кредит срещу залог на жилище

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.