Кредит до 30000 лв.

Търсите кредит до 30000 лв.?

Вижте всички финансови организации, предлагащи гъвкави кредитни продукти и подайте заявката си по електронен път, за да получите предимство. Подайте заявлението си и служител на избраната от вас фирма ще се свърже с вас да ви информира дали сте одобрени. Ето и най-динамичните и надеждни небанкови институции, предлагащи подобен род пари на заем на цифровия пазар у нас:

А сега вижте всички компании, предлагащи бързи кредити до 30000 лв. и кандидатствайте online за приоритетно разглеждане. Подайте искане тук и  чакайте обаждане за разрешаване на кредита и получаване на парите:

Хората с добри идеи, които желаят да реализират, се нуждаят от капитал, който да инвестират в началото. В отговор на тази потребност на гражданите от парични средства редица финансови институции у нас предлагат кредит до 30000 лв. Сумите са предназначени за ремонтни дейности, закупуване на мебели, електроуреди, туристически пакети или, когато е необходимо, посрещане на медицински нужди. Ето и някои банкови институции, които предлагат такъв заем:

Fibank

– Банката отпуска краткосрочни потребителски заеми на стойност до 30 000 лева с изгоден лихвен процент.

– Бързите кредити могат да се погасят за интервал от 10 години.

– Без излишни документи -само срещу валиден документ за самоличност и без изискване за поръчителство за суми до 10 000 лева, а при висок кредитен рейтинг и с участие на един поръчител могат да се получат и суми до 30 000 лева.

– Онлайн кредитът може да се погаси с равни вноски всеки месец (анюитет).

– Банката не удържа в своя сметка наказателни такси при предсрочно връщане са усвоената сума.

– ГПР е фиксиран и с нисък размер.

– Усвояването става еднократно.

– Банката отпуска гратисен срок, в който погасявате само таксите и лихвите, без главницата, както и отстъпки във връзка с лихвата за клиенти, отговарящи на нейните изисквания.

– Уеб сайтът на банката е: www.fibank.bg

 

Сибанк

– Финансовата институция работи с потребителски краткосрочни заеми на стойност до 30 000 лева, благодарение на изгодния и Пакет „Адванс“

– Средствата се погасяват в интервал между 1 и 10 години, а най-привлекателни са условията и преференциите, когато се върнат за времето от 7 години.

– Банката няма изискване за поръчителство, но може да изиска в някои случаи.

– Потребителският кредит е тип обезпечен, като вида залог, който банката предвижда е превод на част от работната заплата.

– Финансирането от банката се усвоява еднократно по банков път.

– Кредитодателят издава на своите клиенти безвъзмездно банкова и революираща кредитна карта, която е с изгоден гратисен срок.

– Банката насрочва дата на падеж, в който гражданите да внасят вноските си всеки месец.

– Лихвата е референтна и прогресивно намаляваща, като банката предвижда и добавка, взимайки предвид срока на погасяване на задължението.

– Таксите кандидатстване и оценка се плаща на два пъти и зависят от размера на кредита.

– Такса при кандидатстването и оценката се изплаща на два пъти и се определя от стойността на заема.

– Без санкции заради загубения интерес на банката в случаите на предсрочно погасяване.

– Официалният сайт на Сибанк е: www.cibank.bg

 

Райфайзенбанк

– Изгодни потребителски бързи заеми до 35 000 лева.

– Без такса за обработването на документите.

– Гражданите могат да сключат застраховка за изтегления заем за пълния срок на погасяване.

– Таксата за обслужване на разплащателната сметка е едва 1.70 лева на месец.

– Кредитът се погасява в интервал от 6 месеца до 7 години.

– Лихвеният процент на месечна и на годишна база е гарантирано непроменлив.

– Благодарение на изгодния Пакет Комфорт, гражданите могат да се възползват безвъзмездно от получаване на  дебитна карта, с която неограничено да теглят и погасяват своите комунални и ботиви сметки безплатно от банкомати на банката и ПОС.

– Официалната страница на банката е: www.rbb.bg

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.