Кредит без залог

Знаете ли какво представлява кредит без залог?

Животът е това, което ни се случва, без да сме го планирали. Това се отнася и за разходите, които възникват без да сме ги планирали. Тук на помощ идват кредитните институции и заложната къща, в които предлагайки залог или недвижимо имущество разликата в наличните пари и разходите бива получена.

За съжаление, не всеки има ликвиден имот, с който да обезпечи заема. Същевременно, даването на залог чувствително увеличава срока и затруднява мероприятията по отпускането на необходимия заем, което създава неудобство на потребителя. В тези случаи човек може да се обърне към кредитните компании за бързи кредити без залог, поръчителство и документи.

„Бързият кредит без залог обикновено струва повече“

Най-големият минус на кредитния продукт бърз кредит без залог е това, че той се оскъпява. Като необезпечен кредит, той се съпътства с по-висок риск за кредитодателите, за разлика от кредитите, които се гарантират със залог на недвижим имот.

Компаниите за бързи заеми и банките имат право да оскъпят необезпечените кредити, тъй като при обезпечените с ипотека, в случай на необслужване на задължението, те могат да продадат имота и да си компенсират инвестицията и финансовите им загуби няма да бъдат големи.

В случай, че един необезпечен заем бъде определен за лош, кредитодателят може да бъде обезщетен по съдебен път със съпътстващите това действие разходи и вложено време, които по закон ще бъдат добавени при изчисляване на оскъпяването.

Основни характеристики на бързите кредити без залог?

Добре е да се знае, че по-голямото лихвено оскъпяване се компенсира от времето за форматиране на заема. Бързите кредити без залог на недвижим имот реално се усвояват за по-малко от час. Друг важен плюс та тези заеми е, че те не са целеви и кредитоискателя не е нужно да изтъква пред кредитния доставчик за какво възнамерява да похарчи средствата. Това му спестява ограниченията, които по-голямата част от потребителските заеми от банки налагат.

Как се кандидатства бърз кредит без залог?

За да бъде получен такъв кредит не са необходими купища от документи, каквито трябваха за традиционните парични заеми от банки до преди да навлезем в ерата на цифровизацията. Обикновено тези финансови продукти могат да се усвоят само срещу лична карта и ако потребителя иска, може да предостави документ за доходите си, който в никакъв случай не е условие за отпускането на финансовата подкрепа.

Това дали гражданинът ще получи положително становище на онлайн запитването си, с което се кандидатства за заем, зависи от данните, които вписва в анкетата. В бланката по образец той описва доходите си и дали е собственик на имущество. След по-малко от час от подаването на тази бланка избраната банка или компания за бързи кредити изпраща обратна връзка дали е съгласна да окаже парична помощ или не. В случай, че лицето няма просрочия и непогасени задължения на негово име в ЦКР (Централния кредитен регистър), няма причина да не получи средствата. Дори и да има лоша кредитна история, съществуват фирми с достатъчно гъвкава политика, които отпускат заеми и на такива лица. Тези заеми, обаче, по подразбиране могат да са по-скъпи.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.