Кредити с ипотека

Заеми и кредити с ипотека

Популярните кредити с ипотека на недвижима собственост без доказване на постоянни доходи е добра опция за хората, които се нуждаят от голям капитал, имат недобра кредитна история и не работят. Добре е първо гражданите да се убедят, че фирмата, от която искат да изтеглят заем е с добър авторитет. Фирмите, които отпускат такива заеми за по-склонни от банките, които ще държат на добрата кредитна история и наличието на трудов договор. Кредитните компании, изхождайки от факта, че човек търси пари на заем понякога не начисляват такса кандидатстване или обследване на документи при подаване на заявката. Има вероятност да удържат такса усвояване, ако вземат решение за положително становище, но тя се удържа от одобрената сума.    

Вива Кредит е кредитна компания, която отпуска кредити срещу ипотекиране на недвижим имот. Компанията е предпочитана сред много хора, тъй като предлага едни от най-изгодните условия за този тип кредити. Втората причина, поради която тя е отличен избор е, че за заемите, които отпуска не изисква доказване на постоянни доходи или трудов договор. Освен това, целият процес по кандидатстване, одобрение и усвояване на парите е максимално ускорен и улеснен. От гледна точка на обезпечението, за компанията е достатъчно да учреди ипотека върху посочен от потребителя имот, така че за нея не е необходимо да се доказват регулярни доходи. Фирмата отпуска суми от 5 000 до 200 000 лева. Условията са следните: 1) Да се учреди 100%-ва ипотека върху идеалните части на недвижима собственост, без значение дали родственик или друго лице е собственик на останалата част от нея. 2) Клиентът да не е ипотекирал същото жилище преди или ако е – да бъде с ниска сума. 3) Потребителят да е получил Акт 16 за построяването на сградата.   ВИВАКРЕДИТ ИПОТЕКА е вид финансов продукт, който се обезпечава с гаранция под формата на недвижим имот и обхваща интервала от 5 000 до 90 000 лева. Този продукт е предназначен за случаите, в които хора желаят да инвестират в свой финансов план или се нуждаят от парични средства за обединение на дълговете си. Такива са случаите, при които потребителите желаят да погасяват една единствена вноска на месец и така да върнат свои съществуващи вече задължения. С това предложение на Вива Кредит, човек се ангажира да погаси до 60 месечни вноски при фиксирана лихва за пълния срок. Фирмата не предвижда такса, ако парите бъдат погасени предсрочно дори през първите 12 месеца. Цялата процедура по получаване на ВИВАКРЕДИТ ИПОТЕКА става гарантирано без проверка на трудово правоотношение и без значение от кредитната история. Гражданите получават отговор в рамките на същия ден и за всеки отделен клиент се грижи личен консултант, който му дава безвъзмездно съвети и го подкрепя в комуникацията с фирмата до пълното погасяване на кредита. Кредити с ипотека

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.