Кредити енергийна ефективност

Заеми и кредити за енергийна ефективност

Кредитният договор за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници се нарича Residential Energy Efficiency Credit Line (REECL). Субсидиите се асимилират от български кредитни посредници, които предоставят парична помощ на гражданите у нас.

Еропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) готви нови 20 милиона евро за субсидиране на проекти за енергоспестяващи средства в жилищния сфера у нас. Паричната помощ, която е Програмата REECL се влива  у нас от есента на 2005 година. България вече е в третия й етап, който приключва през 2019 година. Този проект цели усъвършенстване на енергийната ефективност в жилищата на близо 4 000 семейства, като кредитния ресурс е около 15 милиона евро.

При изпълняване целите на проекта, гражданите ще получат безвъзмездно финансиране на обща стойност от 10 до 20 % от главницата по кредита, предвид сложността на планираното и в зависимост дали става въпрос за къща на едно или две домакинства, или за сграда с много семейства. В тази връзка за третия етап на проекта благодарение на Интернационален фонд Козлодуй се отпускат 4.4 милиона евро.

Ролята на кредитодатели, които ще разпределят сумите между заинтересованите индивидуални потребители у нас, се пада на Банка Пиреос и на ОББ, които имат да разпределят съответно 10 и 5 милиона евро.

Предвижда се да се разширят дейностите, които ще бъдат обект на финансиране.

До момента REECL субсидира дейности като инсталиране на пестящи електроенергия дограми, стенни, подови и покривни изолации, котли на газ, печки и котли с биомаса, нагреватели за вода, използващи слънчева енергия и термопомпени климатици.

От сега нататък по проекта ще се предоставят кредити за изграждане на фотоволтаични, газифициращи и рекуперативни вентилационни системи, станции на абонати и инсталации за сгради, както и инсталация на енергоспестяващи асансьори.

Подобренията, извършени с финансовата подкрепа от REECL на домовете в България са спестили досега 238 мВтч електроенергия, а въглеродните емисии в жилищата отчитат спад от 247 тона/година, сочат данни на ЕБВР.

Около 1/3 от планираното по Програмата са били за термопомпени системи и приблизително толкова – за прозорци, спестяващи електроенергия. Голям е интересът към средствата  за топлоизолация, а по време на втория етап на проекта е отчетено голямо внимание и към отоплителните системи от биомаса, главно на пелети.

Кредити енергийна ефективност

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.