Какво е джирант (индосант)?

Интересувате ли се какво е джирант (индосант)?

ДЖИРАНТ (ИНДОСАНТ) е законен носител на вземане по менителничен ефект, който прехвърля правата си по него върху друго лице и поема солидарна отговорност за изплащане на сумата към следващите кредитори.

Какво е джирант (индосант)?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.