Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Заемите са най-известната услуга на финансовите институции у нас. Човек може да тегли заем, както за купуване на жилище, така и за всяко друго нещо. Кредитите за жилище са два типа – на вноски и такъв с еднократно плащане.

При заема на вноски човек може да погаси дълга, внасяйки равни вноски всеки месец без олихвяване. Ако ли пък реши да изплати заема наведнъж, кредитора фиксира определена дата, на която да се внесе сумата. По принцип такъв заем рядко се отпуска от банките или кредитните компании. Търсенето на този вид финансови услуги е най-разпространено сред средностатическите домакинства, които нямат достатъчно средства, за да си позволят закупуването на дадена покупка наведнъж. По тази причина те се съгласяват да доплатят известна сума като лихва, но да се сдобият с желания нов дом.

Банките и кредитните компании, които отпускат на гражданите такъв кредит, са два основни типа: основни и вторични кредитодатели. Първите директно отпускат заема. Вторите взимат заем с преференциален лихвен процент и след това го дават на клиенти с повишен лихвен процент. Ако едно лице иска да изтегли заем от финансово дружество на него му се създава кредитно досие. В някои държави има обособени бюра за тази цел.

Ипотечният кредит от своя страна представлява кредит, при който човек който може да докаже, че е собственик на дадено недвижимо имущество, изтегля паричен кредит и го ипотекира. Хора, които имат повече от едно жилище, например, получили са наследство или разполагат с вила, крайградска къща или къща на село, могат да ипотекират имота и да изтеглят кредит.

Все повече хора в България използват ипотечния кредит като вид инвестиция. Всеки знае, че една къща или апартамент може значително да поевтинее или да поскъпне само за няколко години. Този тип инвестиции се правят от хора, които наблюдават пазара в тази ниша и могат да прогнозират успешно кой район как се развива. Съответно, ако такъв човек има къща в район, който запада и се обезлюдява, той може да я ипотекира и да инвестира в имот в район, който се развива като вилна зона или обособено селище с добра инфраструктура. Ако в района, в който се намира имота, собственост на човека, липсват или се закриват детски градини, училища, хранителни магазини, въздухът е замърсен или по някакви други причини, човекът не желае повече да го използва, той може да го ипотекира и да инвестира в имот, който очаква, че ще поскъпне в бъдеще.

Други причини за ипотека могат да бъдат свързани с желанието на един човек да придобие известен капитал, с който да отвори фирма или да се снабди с оборудване, с което да практикува своя занаят или професия.

Основанията могат да бъдат много и различни. Принципът обаче е един и същ. Банката, която влиза в роля на заемодател, учредява ипотека върху предложената собственост и отпуска известна сума. Човекът се задължава да внася определена вноска на равни интервали и ако се окаже нелоялен, може да загуби собствеността си. По тази причина, хората, които желаят да използват този кредитен продукт трябва добре да обмислят решението си и да се посъветват със специалист, тъй като съществува реален шанс да загубят собствеността си.

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.