Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя

Интересувате ли се от ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя?

 Ипотечните кредити, които се отнасят с учредяването на ипотека върху земеделска земя, се отпускат с цел подпомагане на земеделието и отглеждането на селскостопански култури у нас. В наши дни много от банковите и кредитните компании предлагат ипотечен заем за покупката на земя за стопански нужди. Практиката им е да отпускат парична помощ, като обезпечението земеделска земя, недвижима собственост, техника, стопански помещения, машини и пр.

Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот или земеделска земя

  • Сума: от 9 000 до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски

На пазара се предлага голямо разнообразие от кредитни продукти, като конкуренцията също е голяма. Търговските дружества се надпреварват за да спечелят доверието на потребителите и предлагат различни изгодни оферти. При ипотечните кредити, където залогът е земеделска земя, първо се извършва оценка, дали тя наистина е годна за използване със стопанска цел. След това се идентифицират с точност границите й и идеалната й част, с цел собственикът да докаже собствеността си върху нея. Възможно е заемодателя да има и други условия. В допълнение, за да се отпусне ипотечен заем, обезпечен със земя за земеделски цели, е важно стойността й да се приеме за достатъчна, за да покрие размера на задължението. В случай, че един кредитодател не приеме предложението на един собственик на земеделска земя, клиентът може да потърси друга банка или фирма. Потребителят е добре да прояви търпение и да потърси заемодател, който да отговори на желанието му. При ипотечните заеми срещу земеделска земя обезпечението може да бъде недвижим имот, първи по ред залог, който може да подкрепи предприемачите да започнат производство, осъществявайки безпроблемно своите селскостопански проекти. Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.