Ипотечен кредит за текущи нужди

Ипотечен кредит за текущи нужди

Потребителските ипотечни кредити, които се теглят от индивидуални потребители у нас с цел покриване на сметки, наеми, такси, лицензи и др. е прието да се наименуват кредити за текущи нужди.

Характерно за тях е, че те се отличават от жилищните заеми по това, че при потребителските ипотечни заеми, банката или кредитната компания не проявява интерес за предназначението на парите или причината, за която ще бъдат похарчени.

Всяка банка дефинира свои субективни изисквания за нейните потребителски ипотечни заеми, но по начало решението при тях се взима за много по.кратък погасителен период, тавана им е по-малък, като може да са и по-евтини във връзка с крайната им цена, в сравнение със стандартните жилищни заеми.

По начало по-голямата част от банките предоставят и по-ниско финансиране по отношение на пазарните оценки на недвижимата собственост при потребителските заеми с учредяване на ипотека, спрямо предложенията си за целеви заем за закупуване на жилище.

Друга спецификация е, че по-голямата част от банките предвиждат лимит на заема, при предоставяне на документация, доказваща доходите на клиента от негова фирма или такава, на която той има съсобственици.

Изискванията на банковите институции за изготвяне на положително становище въз основа на заявка за подобен вид заеми се свързват с оценката на доходите на клиента и предложеното от него обезпечение.

Ипотечен кредит за текущи нужди

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.