Ипотечен кредит за строеж на къща

Търсите ипотечен кредит за строеж на къща?

Вижте всички компании, работещи със заеми за индивидуални потребители и организации. Подайте искане и кредитен консултант ще на избраната от вас фирма ще ви се обади за разрешаване на кредита и получаване на финансирането:

Благодарение на потребителските ипотечни кредити за строеж на къща се финансират строителни работи на недвижима собственост, като обикновено това са строителни дейности на еднофамилна къща или довършителни дейности на жилищна собственост. Това финансиране се осъществява въз основа на предоставени от клиента пред банката или кредитната компания документи – разрешение за строителни дейности, архитектурен проект, който задължително трябва да е получил одобрение, проектно-сметни документи и т.н.

Банката учредява ипотека посредством договор върху недвижима собственост на кредитоискателя или на трето лице. За обезпечение на потребителски ипотечен заем за строеж може да се извърши учредяване на ипотека върху площта, на която ще се планира строежа или върху правото на строеж на построената вече в някаква степен недвижима собственост.

Максималната стойност на заема се определя от стойността на строежа, на основата на предоставена от клиента план сметка за строеж или оферта на строителна компания.

Обикновено банките разполагат със сертифицирани оценители експерти, а ако нямат могат да използват и от външна фирма, които извършват пазарна оценка на имота, който се предлага от клиента за учредяване на ипотеката. Размерът на финансирането обикновено е в границите от 50 до 90%, предвид субективните условия на всяка една банка.

Всяка банка има свои изисквания относно кредитния потенциал на потребителите, които се свързват не само с остатъчния доход за семействата на клиентите, но и с допълнителни доходи от други източници.

Кредиторите предлагат и други кредитни продукти, причислявани към групата на ипотечните кредити, които не изискват доказването на доходи, но те са по принцип небанкови компании по кредитиране. При тях лихвения процент, обаче е е по-висок.

Всяка отделна банка или кредитна компания има различна максимална сума, като някои дори нямат такава.

Погасителният период може да бъде различен, но по принцип е във времевия интервал между 25 и 30 години. Заемодателите предвиждат и условие, относно възрастта на своите клиенти. Те уведомяват, че кредитоискателите не бива да надвишават възрастта от 60-70 години по време на погасителния период на своите задължения.

Ипотечен кредит за строеж на къща

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.