Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

Голяма част от кредитните институции в България отпускат ипотечни кредити за строеж на еднофамилна къща, които е възможно да покрият напълно финансирането по архитектурния план.

Тези кредити са предназначени за хората, които желаят да си построят сами нов дом или бизнес пространство, независимо дали става въпрос за апартамент, офис, къща, магазин или друг тип недвижима собственост.

Докато до преди години се знаеше, че банките отпускат едва 70-80%, а останалото финансиране, трябваше да бъде под формата на самоучастие, кредитните и кредитните компании, които у нас се характеризират с нарастваща конкуренция, вече финансират напълно такъв тип проекти.

Гражданите имат право да кандидатстват за строеж на къща, както и ако строежът вече е започнат, могат да се възползват от предложението на креитните дружества за получаване на финансова подкрепа за довършителни дейности.

Като материалната гаранция, която дружествата изискват при този вид заеми е учредяването на ипотека върху имота, който се планира да се построи и/или завърши.

Някои организации имат изискване за постоянен трудов договор на пълен работен ден, с цел потребителите да докажат, че могат безпроблемно да погасяват задълженията си по жилищния кредит.

За обезпечение на заема през целия период на строителството, банките и фирмите е възможно да отпускат одобрения ипотечен заем на части различните етапи от строителния процес.

По този начин цялата сума се усвоява от гражданите, когато новата недвижима собственост получи Акт 15.

Погасителният период на този вид заем за строеж на еднофамилна къща или друга форма на имущество е дълъг, като максимално се предвижда да достигне 40 год. Този вид заем е предназначен за подпомагане на хората, които се нуждаят от сграда за реализиране на някакъв вид бизнес или просто, за да живеят в нея, но нямат възможност да си закупят поради липсата на средства в настоящия момент. В последствие недвижимият имот може да бъде и просто продаден, така че и вид инвестиция.

Бизнес планът е възможно да се договори така, че да се калкулира предварително каква ще бъде печалбата, ако той бъде продаден, когато се завърши. При добро планиране, продажбата би трябвало да компенсира лихвите, които се изплащат на банката или компанията.

От този кредит се възползват най-вече хората, които имат нужда от строителство на стопанства, бизнес офиси или жилищни кооперации.

Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.