Ипотечни Кредити

Интересувате ли се от Фирмени ипотечни кредити за оборотни средства

Кредитните доставчици у нас предлагат на потребителите широк набор от разнообразни ипотечни кредити. Спецификациите на различните ипотечни кредити се отнасят до определените от банките и кредитните компании изисквания, стандарти, преимущества и недостатъци. Когато на човек му се наложи да избира ипотечен заем, то е добре да направи предварително задълбочено изследване.

Когато заемът е добре проучен, тъй като това е сериозен ход, човек трябва да си изясни крайната цена и да помисли добре дали ще може да я изплати за отпуснатия му срок. Ако на човек му се наложи да изтегли ипотечен заем, то той е добре да свали лихвения процент, таксите и комисионните по заема, на който се е спрял. Има и други изисквания, които човек може да вземе предвид към своето проучване.

 
Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.
 

Фирмени кредити за оборотни средства

Фирмени кредити за оборотни средства

Банковите институции в България предлагат различни портфолиа от финансови продукти, за да отговорят напълно на потребностите на предприятията, които се развиват в различни области.

В опит да се разделят кредитите целево те биват за инвестиции и за обороти.

1. Инвестиционни кредити за фирми. Те са предназначени за предприятия, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да закупят необходими за дейността им активи, като земя, недвижимо имущество, машини, лицензи и пр.

2. Кредити за оборотни средства за фирми. Тяхното предназначение е да подпомогне предприятията ад посрещнат свои битови разходи, като заплати на работници и служители, закупуване на стоки и други, непредвидени плащания. В този аспект банките предлагат широк спектър от кредитни продукти като възобновяеми заеми, банкови гаранции, овърдрафти, кредитни линии и още много др.

Тези кредитни продукти са изключително гъвкави и усъвършенствани. Те позволяват на предприятията да преговарят с банките индивидуални и изгодни условия. Като цяло бизнес кредитите са силно диверсифицирани, което прави избора на бизнес заем по-труден в сравнение с обикновения потребителски кредит.

Положителните страни от тегленето на бизнес заем са свързани с това, че се потвърждава пазарния статус на предприятието. Това идва да покаже, че щом банкова институция оценява високо дейността на една фирма, това рефлектира в положителна насока, издигайки мнението за нея пред клиентите и инвеститорите.

Друго предимство на фирмените кредити е ниската цена на банковите ресурси. Това се отнася до кредитите за инвестиции за фирми, които се теглят за дълъг погасителен период. В следствие на това фирмените ресурси се пренасочват или пък се създава по-благоприятна почва за развитие на бизнес плана на фирмата.

Например, фирмата може да започне да произвежда по-конкурентноспособни стоки, да разшири асортимента и да поевтини производствения процес като цяло, от кодето да намали и себестойността на продуктите.

Например, производство на продукти с по-високо качество, разработване на нови продукти, разширяване на предлаганата гама услуги и други.

Когато собствениците на фирми решат да вземат бизнес заем е добре да се консултират с икономически експерт, който предварително да анализира плана, доходите и дейността им. Експертът като професионалист може да предложи най-добрия кредитен продукт.

Консултирайте се с финансови експерти, които ще направят обективен и професионален анализ на Вашите възможности за банково финансиране, и ще Ви насочат към подходящия за Вас кредит! За да се спестят време и средства е добре да се вземат всички възможни мерки и да не се рискувай стабилността на бизнеса.

Вземете изгоден бизнес кредит за оборотни средства с помощта на експертните ни услуги тук!

Фирмени кредити за оборотни средства

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.