Потребителски Кредити

Интересувате ли се от Потребителски кредити?

Потребителските кредити са най-търсения кредитен продукт у нас в момента. Тези заеми са бързи, динамични и ефективни, условията им са лесно изпълними и могат да се използват за изключително широк спектър от различни цели.

Като се започне от ремонтни дейности или закупуванена амортизирал електроуред и се стигне до купуване на автомобил или погасяване на парични задължения, потребителския заем е услуга, която е в помощ на много хора.

Потребителските кредити по вида си на погасяване обикновено се делят на:

1. Кредити, погасявани чрез вноски.  Кредитопотребителя изплаща заема чрез вноски всеки месец или всяка седмица с минимален или без лихвен процент.

2. Кредити, погасявани чрез една единствена вноска. Те се погасяват еднокртно при определена дата от кредитното дружество.

По начало традиционните кредитни доставчици като банки и лицензирани кредитни компании не отпускат потребителски кредити от втория вид. С тях по-скоро работят  заложни къщи и др.. Известността на тези кредити все повече се увеличава, тъй като често се случва домакинствата да не могат да съберат в неочаквана ситуация голяма сума пари наведнъж и прибягват до търсене на изход, без значение какъв. Така се стига до решението да се възползват от отпускане на сума в непредвидения момент и да я върнат с лихва в изискуемия момент.

Организациите и лицата, които отпускат потребителски кредити на българските граждани биват две категории:

1. Главни кредитодатели. Те се представят от институции като банки, кредитни и финансови организации.

2. Вторични кредитодатели. Те са компании и организации, които ползват кредитите при преференциален лихвен процент и го дават на трето лице с оскъпена лихва и от това печелят.

Например, автосервиз е вторичен заемодател. Предоставяйки заем за закупуване на лека кола на едно лице, автосалонът изпълнява функция на второстепенен кредитодател, тъй като първостепенния в случая е банката или финансовата компания, която е в договорни отношения с автосалона.

Така че, макар ексклузивните предложения на вторичнитете заемодатели, е добре да се знае, че лихвите им винаги надвишават първоизточника на заема.

Същевременно на финанансовия пазар у нас има два вида кредитни компании. Малки компании търгуват пряко с клиентите и са в директен контакт с големите организации, въз основа на договорни отношения. Малките фирми индиректно изкупуват дългове на просрочени вноски по кредитите.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Потребителски Кредити