Кредити за хора с лошо цкр

Интересувате ли се от кредити за хора с лошо цкр?

 Какво може да направи човек, когато вече си е създал недобра кредитна история?

Едно от нещата, които човек може да направи, за да получи кредит в по-състоятелен размер в бъдеще е да има безупречно кредитно досие в Центравния кредитн регистър на БНБ. Това значи да няма просрочия в погасяването на своите вноски в текущи или минали задължения към всички видове банкови и небанкови кредитни доставчици.

KANDIDATSTWANE 2

Преди човек да поиска финансова помощ за себе си и семейството си, която е с сертифицирана от БНБ за такъв тип услуги, то е добре винаги човек да планира изплащането на своя заем.

Не бива да се оставя нищо на риск и винаги е добре да има и резервна стратегия, за да не се допусне влошаване на кредитната история и да се осигури спокойствие и благополучие в бъдеще. В същото време, дори и някоя банка или фирма да е склнна да отпусне заем на човек с лоша кредитна история, то този кредит ще бъде много по-скъп, защото човекът ще бъде свързан с повишен риск да не върне изтеглената сума.Една от кредитните компании у нас, която предлага бързи онлайн заеми на хора с недобра кредитна история е Кредисимо. Гъвкатавата й политика предвижда, че и на хора с лоялно отношение може да се случи в редки случаи да попаднат в непланирана неблагоприятна ситуация и да развалят кредитния си рейтинг. Тя дава шанс на такива хора да станат коректни платци и да възстановят добрата си кредитна история. Ето и услугите, които предлага фирмата:

  1. Бърз онлайн кредит до 600 лв. с 0% лихва „Кредисимо до заплата“
  2. Потребителски заем до 2000 лв.

Кредити за хора с лошо цкр

kredit-byrz-300x63

Кредити за хора с лошо цкр

Кредити за хора с увреждания

Кредити за хора с уврежданияУниКредит Булбанк е една от банките в България, която изпъква със своята силно ориентирана социална политика. Банката се е доказала през годините като стабилно рамо, на което хората в неравностойно положение у нас могат да се облегнат. Всички нейни финансови продукти са социално ориентирани и отпускат заем на хора, които дълго време не могат да се върнат към професиите си, като майки в период на оглеждане на деца, безработни, възрастни хора и хора с увреждания. Списъкът от услуги на банката е изключително дълъг и разнообразен, а това, което отличава банката от останалите заемодатели на банковия пазар у нас е дългия период на погасяване и конкурентно ниските лихви.

KANDIDATSTWANE 2

Централна Кооперативна банка има широко разгърната политика на даване на заеми на пенсионери, земеделски производители, лекари, стоматолози, студенти и много други. Тя предлага възможност за събиране на бонуси и отстъпки и ниски лихви.Си Банк е известна с това, че не изисква поръчители, както и с ясните си и прозрачни условия. Може да се възползвате от широк спектър продукти с атрактивни лихвени условия и такси. Банката дава възможност да закупуване на желани стоки за дома и шанс да  се реализират бизнес планове. Тя отпуска и оборотни средства във формата на овърдрафт или револвираща кредитна карта и безплатни финансови консултации. По всяко време клинтите могат да проверяват баланса по сметките си и вноските могат да се погасяват автоматично, без на хората с увреждания да се налага да посещават клон на банката.

Кредити за хора с увреждания

krediti-online

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.