Кредити за полицаи

Кредит за служителите на МВР

Търсите кредити за полицаи?

Служителите на МВР са държавни служители, които представляват особена група, на която всяка банка по правило предоставя заем при преференциални условия. Те най-често представляват по-евтини лихви и такси по заемите, по-голям погасителен период и в зависимост от обезпечението може да се отпусне и по-голяма сума по заема.

Когато полицаи търсят кредит, те може да не намерят финансовия продукт под наименованието кредити за полицаи. Това се дължи на факта, че някои банки включват този вид заеми в група от одобрени кредити за държавни служители и не е конкретизирано, че става въпрос точно за служители на МО и МВР.

Такива заеми предлагат доста банки, като едни от най-надеждните и предпочитани са Централна Кооперативна Банка, Cocиeтe Жeнepaл Eĸcпpecбaнĸ, Инвест Банк и пр.

Централна Кооперативна Банка отпуска потребителски кредит „Доверие“ предоставя потребителски заем с преференциални условия на държавни служители. Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител.

 • Сума – до 60 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Срок – до 12 години.
 • ГПР е 7.9% без значение от валутата.

Cocиeтe Жeнepaл Eĸcпpecбaнĸ отпуска потребителски заем без поръчител „Експресо“ за текущи нужди с превод на заплата за държавни служители.

  • Фиксиран лихвен процент 5.88% за целият срок на кредита
  • Суми от 15 000 лева до 50 000 лв.
  • Срок на кредита: до 60 месеца

Инвестбанк предлага потребителски кредит за служители на МВР и МО по смисъла на Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили.

 • Размерът на кредита зависи от доходите на кредитоискателя – от 1 000 до 20 000 лв. или равностойността им в евро или щ. долари;
 • при срок на погасяване – до 10 години.
 • ГПР зависи от срока и вида на заема и типа план за погасяване в отделния случай.

 

Кредит до 300 лв Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.