Кредити експресбанк мнение

Интересувате ли се от кредити експресбанк мнение

Социенете Женерале Експресбанк предоставя финансиране в широк спектър от финансови продукти и услуги. Настоящата публикация има за цел да проследи условията, изискванията и параметрите на потребителските и бизнес кредитите за индивидуални лица. Банката отпуска следните видове потребителски (и ипотечни) кредити:

– При потребителските заеми  до 10 000 лева получаването на становище и усвояването стават в рамките на същия ден, а погасителния период е до 5 години;

– Потребителските заеми са до 50 000 лв. и с време за връщане до 10 години;

– Потребителски заем за обединяване на парични задължения;

– Потребителски ипотечен заем;

– Потребителски студентски заем.

Ипотечните кредити, които банката отпуска се отличават с това, че при тях гражданите могат да бъдат одобрени за по-голям размер на заема, а периода за изплащане може да бъде удължен (до 20 години). Имуществото, което служи за ипотека трябва да бъде недвижимо.

Основните предимства на потребителския кредит срещу ипотека са:

– Без лимит в размера на заема (стойността се определя само от пазарната оценка на ипотекирания имот, потвърдена от легитимен оценител, представляващ интереса на банката);

– Дълъг погасителен период (до 20 години);

– Улеснен процес по кандидатстване, одобрение и усвояване;

– Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване;

Минималната сума на заема е 5 000 лева или техния еквивалент в евро. Заемът може да бъде усвоен в българска или европейска валута.

– 5.80% е фиксираната годишна лихва в лева за първите 120 месеца;

– 5.80% е променливата годишна лихва в лева за останалия срок.

Ето и някои мнения, които се разпространяват в Интернет по отношение на банковата институция:

http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=330217

– https://bgrabotodatel.com/company/40

– https://sosbulgaria.wordpress.com/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/

– http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=339458.630.

Кредити експресбанк мнение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.