Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска?

Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация припознава за своя цел да опише различните аспекти в контекста на кредитните продукти коли на изплащане без първоначална вноска.

Съществуват основно два вида заеми за автомобили – краткосрочни и дългосрочни.  При краткосрочния заем може да плащате ниска лихва, но месечните вноски ще бъдат с по-големи суми. Докато ако кандидатствате за дългосрочен заем за кола, получавате по-дълго време (от 3 до 5 години) за погасяване на заема, а месечните вноски със сигурност ще са по-малки. В последния случай, обаче, ще плащате повече лихви, отколкото при краткосрочните заеми. От вас зависи да решите какъв тип заем ви е благоприятен, в зависимост от текущото ви финансово състояние.

Ако имате лоша кредитна история, следва да предприемете необходимите мерки за да я изчистите, преди да кандидатствате за заем за кола. Ако плащате висок годишен лихвен процент (ГПР) по стар кредит, винаги е по-добре да се обмисли възможността за рефинансиране. По този начин можете да получите по-добър лихвен процент по-благоприятни условия за новия заем.

Формулярът за кандидатстване за кредит за рефинансиране обикновено съдържа подробности, свързани с текущия ви заем. Молбата ви може да бъде отхвърлена, дори ако има малка разлика в заявлението за рефинансиране, от данните за първоначалното заявление за кредит. Това е така, защото текущият ви заем ще бъде проследен по отношение на данните, предоставени във формуляра за заявление за рефинансиране.

Независимо дали имате добър кредитен рейтинг, за предпочитане е първо да проверите данните, които фигурират за вас в електронната база на Централния кредитен регистър. Винаги са възможни грешки, така че ако там срещу вашето име са посочени задължения към някой заемодател се свържете с него и оправете неточностите.

Разумно ли е да рефинансирате заем за кола? Рефинансирането на кредит за автомобил има смисъл, когато размерът на кредита за автомобил е повече от стойността на автомобила.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Коли на изплащане

Интересувате ли се от коли на изплащане?

1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети.

На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят заеми, така че  получаването на заем за кола не е много трудно. Въпреки това, ако човек иска да получи автоматично заем при разумна лихва, тогава е добре да има добър кредитен рейтинг.

2. Предпоставки за кредит за автомобил. Документите, които банката или финансова институция може да поиска, са:
– Доказателство за доходи
– Доказателство за постоянно и временно жилище
– Фотокопия на документи за данъчна декларация
– Банково извлечение от последните три месеца
Не бива да се забравя, че банката със сигурност ще провери кредитната история и че тези документи могат да варират при отделните заемодатели.

Ако човек има недобро кредитно минало, получаването на кредит за кола при нисък лихвен процент ще бъде трудно. Финансовата институция може да изисква вече споменатия набор от документи, но може да се наложи да потребителя да плати по-голямо авансово плащане и да му се начисли по-висок лихвен процент. Ако човек има недобра кредитна история в националния кредитен регистър, според нашето законодателство, тези данни се пазят пет години.

Преди да човек да сключи сделка с банка или компания по бързи кредити, е добре да провери и други схеми с подобен тип условия и лихви.

3. Рефинансиране при заем за автомобил. Ипотечното рефинансиране има много предимства. Но какво е рефинансирането на автомобил? Това може да се случи, когато човек е получил първия заем за автомобил от кредитния доставчик при неблагоприятен лихвен процент. Автомобилното рефинансиране, обаче, не е толкова популярно, колкото ипотечното рефинансиране, тъй като автомобилите имат амортизируем живот от 7 години, а шансовете за рефинансиране на кредита при благоприятен лихвен процент са много малко вероятни.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.