Заеми за хора с лошо цкр

Онлайн заеми за хора с лошо цкр

Значителен брой от хората у нас си задават въпроса имат ли право потребителите с недобър кредитен рейтинг на заеми. Тази публикация ще се опита да даде отговора на този въпрос. Отговорът на този въпрос е ДА, тъй като тези граждани също могат да усвоят финансови средства. Във всеки случай, обаче, възможността тези средства да се усвоят от банка са минимални. Дори и някое банково дружество да приеме такава кандидатура, то тя ще вземе редица мерки, за да се защити от евентуални проблеми в бъдеще. Тези мерки може да се изразяват в допълнителни такси или по-големи лихви. В голям брой от случаите, изискванията по заема стават непосилни за гражданите.

По тези причини през последните години, потребителите с недобро кредитно досие предпочитат, когато попадат в неблагоприятна финнсова ситуация, да се обръщат за помощ към лицензираните в регистъра на БНБ кредитни компании като Кредисимо, Фератум, Вивус, СмайлКредит, Минизаем и още мнго други. При тях процесът по получаване на финансирането е значително по-ускорен и улеснен, а и изискванията са по-изгодни за хората с недобра кредитна история в сравнение с тези на банките. Тези компании отпускат заеми до конкретен размзер, без да има условие потребителя да доказва документално своите доходи, дали работи на постоянен трудов договор на пълен работен ден или дали предоставя гаранция, попечителство или обезпечение. Поради тези причини все повече граждани търсят финансова подкрепа от такива компании, когато им се наложи да решават своевременно своите парични трудности. Добре е да се знае, че при подобен род облекчения, размерът на кредитите е по-малък, отколкото би могъл да бъде усвоен от банките или фирмите, работещи с кредитни продукти, при доказване на постянни доходи и други документи, които доказват, че човек е платежоспособен и надежден кредитоискател. В допълнение, времевият интервал, в който се погасяват тези заеми от фирмите за бързи онлан кредити е по-малък. Заеми за хора с лошо цкр  

Кредити с лошо ЦКР  до 100 000 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.