Грешките при заемите

Интересувате ли се от грешките при заемите?

Този пост ще се опита да представи някои от основните грешки, които хората правят, във основа на кандидатстването за субсидия. Ето и едни от най-разпространените грешки:

Когато човек е млад не мисли за старини

Докато е млад, всеки човек си мисли, че му е рано да пести за пенсиониране. Живеейки на принципа, че до тогава има много време, той си живее живота. Дори някои си мислят, че няма да доживеят до пенсиониране.

Това мислене е изключително вредно и безполезно, защото времето минава бързо. Днес си студент, утрешния ден си женен с деца, а вдругиден си пенсионер без нищо налице. За това човек е добре да започне от рано да събира за след пенсиониране.

Човек не бива да става съдлъжник по кредит с ненадежден човек

Почти няма човек, който не е срещал този проблем. Често хората молят свои приятели и роднини да им стават гаранти по кредити. Това се налага от изискванията на кредитните институции за съдлъжници, без които те не са склонни да отпуснат заем.

Експертите съветват хората да не се съгласяват на такива молби. Превръщането в гарант по заем прави човек ангажиран с погасяването на кредита, ако неговия близък не погаси задълженията навреме. Това е изключително рисковано, защото може да доведе до влошаване на кредитната история и същевременно да развали приятелските отношения с човека, който е изтеглил кредита и не го погасява своевременно.

Човек не бива да тегли твърде големи заеми с непосилни вноски
Човек може да попадне в ситуация, в която задължението да изглежда толкова голямо, че той направо да прекъсне да прави плащания. Това крайно отчаяние и изтощение е изключително непрепоръчително.

Може да се окажете в ситуация, в която дългът ви да изглежда толкова непосилен, че изведнъж решите да спрете извършването на плащания напълно. Човек винаги може да се обърне към своя заемодател при възникнали промени в неговото финансово положение и да се споразумее да плаща лихви, каквито са му по силите, било то и минимални. Банката или кредитната компания могат да предложат такова условие и да увеличат, например, погасителния период.

Това се прави с цел, ако човек изпадне в затруднения, това ще окаже негативно въздействие върху кредитната история и така човек ще загуби правото си да бъде включен в програма за лоялни клиенти и да се възползва от бонуси, промоции и допълнителни екстри. Просрочията дори могат да доведат до това в бъдеще нито една кредитна институция да не му отпусне заем.

Хората, които занемаряват своите кредити, започват да получават телефонни обаждания от различни фирми по събиране на задължения и могат да бъдат изправени на съд. Разбира се, никой не желае подобни отрицателни емоции и проблеми.

Грешките при заемите

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.