Видове ипотечни кредити

Видове ипотечни кредити

Както подсказва и името, жилищните кредити са заеми, които се теглят с цел купуване на жилище. Най-често погасителният им период е от 15 до 25 години. Взимането на такова решение е изключително значимо за всекиго. С такава стъпка човек прави избор, който касае голяма част от живота му и той трябва да бъде напълно наясно какви разходи го очакват.

Според специалисти, за жалост в България, банковите институции, отпускащи жилищни кредити не са достатъчно лоялни и нерядко използват различни трикове, с цел да оскъпяват цената на тези кредити, например увеличавайки лихвата по тях.

По тази причина, първото и основно нещо, на което трябва да се обърне внимание е прозрачността на банковата оферта. За необучено око е трудно да оцени до колко банковото предложение предлага видимост в този аспект. Така че, хората, които желаят да теглят жилищен заем е добре да представят всички документи на адвокат, който да прегледа условията и изискванията, свързани със заема.

Според законодателната рамка, жилищните заеми се погасяват предсрочно без абсолютни никакви санкции, които да компенсират загубите от старана на банката, за това, че е нарушен договора в частта, засягаща срока на връщане.

Когато гражданите съберат определен паричен размер и желаят да го внесат по погасителния план, банката ,разбира се, ги приема с охота. Съответно те ги разнасят по актуалния план на кредитополучателя – върху главницаа и лихвите. Ако човек в тази ситуация погледне своя инивидуален погасителен план ще разбере, че през първите пет или десет години изплаща само лихвите. В такъв случай банката авансово ще получи голяма част от лихвите, които очаква.

В тази ситуация отново е необходима консултация с юрист, който е вещ в търговското право и той ще може да посъветва потребителя на жилищен кредит как да осъщесви частично предсрочно погасяване.

Това означава, че паричен размер, по-голям от 10-15 000 може да се използва от клиента на банката като частично предсрочно погасяване. Гражданите реално имат това право и банката е длъжна да им преизчисли лихвата. В този случай може да се наложи да се изплати малка неустойка на банката, която е чувствително по-малка от лихвата, която те би взела.

След осъществяването на тази финансова стъпка вноската на гражданите би трябвало да се намали в значителна степен.

Видове ипотечни кредити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Ипотечен кредит видове

Интересувате ли се от видовете Ипотечен кредит

При ипотечните заеми с фиксиран, тоест непроменлив лихвен процент, лихвата не се променя за целия погасителен срок нa договора. Обикновено става въпрос за времеви интервал между 1 и 5 години, като в някои случаи срока може да е дори по-дълъг.

Следователно при този вид ипотечни заеми, кредитоползвателя ще е наясно каква ще бъде крайната стойност по кредита за целия погасителен срок.

Изборът на ипотечен кредит не е лесна задача. Тази публикация има за цел да разгледа синтезирано най-важните видове ипотечни кредити, плюсовете и минусите им. Един от главните дялове на тези кредити e лихвения процент. А именно те биват: ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент и ипотечни кредити с променлив лихвен процент.

Основното предимство на фиксираната лихва е, че вноските остават едни и същи за целия срок на договора и човек не  може да получи нежелателна изненада с каквото и да било нарастване на размера на заема.

Най-големият минус на този заем, с непроменливата лихва е, че плащанията остават непроменливи за целия времеви интервал, така че, ако има намаляване на лихвата, докато изтече договора, потребителите няма да могат да получат изгода от това.

Един от най-съществените недостатъци на ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент е, че при промяна надолу в нивата на лихвите лихвата остава стабилна и така заема може да се оскъпи на фона на предлагащите се актуални условия на финансовия пазар. В такъв случай е за предпочитане да се избере плаващ лихвен процент. Този тип лихвен процент най-точно е съобразен с релациите на пазара и на динамичността му. Променливият лихвен процент се образува като съвкупност от определен пазарен индекс плюс надбавка. Надбавката никога не се променя (винаги е фиксирана) за целия срок на изплащане на ипотечния кредита.

Ипотечен кредит видове

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.