Какво е ин бонис?

Интересувате ли се какво е ин бонис?

ИН БОНИС е израз, употребяван, когато се дава добра оценка на стопанското и финансовото положение на дадена фирма или банка.

Какво е ин бонис?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.