Какво е възобноваем акредетив

Интересувате ли се какво е възобноваем акредетив?

Това е вид акредитив, който, след като е бил използван веднъж, се възобновява автоматично (при предишните условия и сума), обикновено в определен срок и установен максиутален период. Възобновяемият акредитив (риволвинг кредит) може най-успешно да се прилага при извършване на периодични сделки между двама външнотърговски партньори с една и съща стока (обикновено суровини, горива и други материали, постъпващи системно в дадено производство).

Тази акредитивна разновидност е много удобна за купувача, който може само с едно откриване на акредитива и със сравнително не големи суми да покрие доставката на значителни количества стоки.

Банките обаче често приемат тези акредитиви с нежелание поради необходимостта от постоянно следене на тяхното използване и свързаната с това допълнителна работа при оформянето им.

Какво е възобноваем акредетив

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.