Изчисляване на вноска по кредит

Знаете ли как се прави изчисляване на вноска по кредит?

Изборът на погасителен план е от голямо значение при оформянето размера на вноската, както и крайната цена на заема. В значителен брой от случаите потребителите се спират на план с равни или анюитетни вноски, при които месечната вноска не се променя през целия срок на изплащане на задължението.

Анюитетните вноски се калкулират като първоначално процентът на лихвата е по-голям и постепенно намалява с течение на времето. Същевременно, докато той намалява, нараства стойността на вноската по главницата.  

Така лихвата с постепенно намалява до погасяване на целия размер по главницата, но големината на месечната вноска си остава фиксирана през целия погасителен период. По тази причина, този тип погасителен план е най-подходящ за потребители, които се стремят да планират в дългосрочен план финансовите си средства и да са наясно от самото начало какви вноски ще им се начисляват до пълното погасяване на задължението.

При втория тип – погасителния план с намаляващи вноски, размерът на месечната вноска по главницата е постоянен и не се променя, а дължимото по лихвата намалява с течение на времето през целия погасителен период. Потребителят изплаща най-скъпите вноски през първите месеци, а през последните му остава да погасява най-малко лихва. По този начин може да се заключи, че вноските, които човек изплаща постепенно стават все по-малки.

Основният плюс на този вид погасителен план е, че целият размер на заема е по-нисък от този на заема с равни месечни вноски. Той се отпуска от кредитните доставчици на граждани с по-големи доходи, тъй като погасяването на заема се влияе и от това. 

Погасителният план с намаляващи вноски е предназначен освен за физически лица и за юридически лица за подпомагане на занятието им.

При избор на погасителен план е важно да предвидим предварително нашите възможности за неговото изплащане. Когато искаме да бъдем спокойни през периода на издължаването на кредита, както и да се подсигурим за възможни промени във финансите си, е удачно да изберем кредит, чиито вноски са анюитетни. Този вид погасителен план са предвидили повечето банки и небанкови финансови институции в офертите на предлаганите от тях продукти.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.