Изплащане на кредитите

Изплащане на кредитите

Всеки човек се стерми да бъде по-ангажиран с пестенето на пари и бюджетирането им. Ако теоретично звучи лесно, то всеки който се е опитвал някога да го приложи на практика, знае, че не е толкова лесно да се обхванат всички детайли.

Тази статия ще се опита да даде някои насоки, за да помогне на хората да разпределят своите средства.

1. Човек може да създаде малък фонд „За черни дни“, който да изпълнява функцията на буфер.

В началото човек е добре да спести поне малък буфер за непланирани ситуации. Ако човек няма зад гърба си такъв буфер и попадне във  финансово затруднение, било то от семеен, здравословен или друг характер, ще трябва да опре до тегленето на кредит. По този начин, той би натрупал още задължения, без значение дали са към близки или финансови институции.

2. Кредитите могат да бъдат рефинансирани.

Преди човек да почне да връща предсрочно заемите си, е добре да помисли как да ги ограничи. Притежаването на високо лихвени кредитни карти или овърдрафти, може да се помисли за рефинансирането чрез потребителски заем, събиращ всички дългове и да се сключи споразумение с определена финансова институция за по-малка лихва.

3. Фокусирайте е добре да бъде върху спестяването.

Добра идея е да се спестяват между 10 и 15% от месечните приходи за след пенсиониране. Значителна част от хората се концентрират върху връщане на заемите си. По-добре е, обаче, да започнат да се спестяват по малко пари за пенсия навреме, отколкото да се отделят по-големи суми по-късно.

4. Създайте план за изплащане на кредитите

Човек може да повиши доходите си по няколко начина. Единият е да се постарае да получи повишение на своя пост. Също така, може да си потърси по-платена работа. Друга добра идея е да се намери допълнителна, дори и почасова работа. Например, ако човек работи 20 часа извънредно на седмица за по 5 лева на час, това прави 400 лева на месец. Математиката никога не лъже.

Друга добра идея е човек да се опитва да се ограничава от някои неща, които не чак толкова важни като ходенето по заведения и екскурзии или пазаруването на стоки, които не са толкова необходими.

Изплащане на кредитите

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.