Застраховка банков кредит

Застраховка на банков кредит

Когато искате да изтеглите заем от банка, при договаряне на различните детайли, може да ви бъде предложена застраховка банков кредит. Тази публикация ще се опита да ви обясни подробно какво представлява застраховката, какви рискове крие офертата понякога и кое може да бъде във ваш интерес.

Предназначението на застраховката е да предложи сигурност на вас и вашите близки. В същото време банковото дружество получава допълнителна гаранция за погасяването на отпуснатите средства. В случай, че възникне неблагоприятен инцидент с вас, като фатален край, трудострояване и т.н., застрахователното дружество се задължава да изплати кредита на банката вместо вас.

Съществуват разнообразни застрахователни полици, които се предлагат от банковите дружества към ипотечните или потребителски заеми като „Безработица”, „Злополука”, ”Имот”, „Живот” и др.

Когато сключвате договор със застрахователна фирма е добре да знаете, че съществуват много уловки, от които е добре да се пазите:

– В някои случаи заемодателят е сключил групов договор с определена застрахователна компания и като подписвате застрахователна полица, не ви се дава копие от договора. Освен това ви се налага да сключите договор със застрахователно дружество, към което ви насочва банката.

– В регламента към споразумението фигурират ситуациите, в които полицата ще ви компенсира. Изрично се описват и изключенията. Именно те следва да бъдат прочетени внимателно, тъй като може да сложите подписа си, че сте съгласен с някои особености и последствие да разберете за тях. Например, при полица, която има покритие върху болничен, който продължава дълго време. Ако сте се подписали, че приемате, че застраховката има изключение, тя няма да бъде валидна, в случай, че отпускът ви по болест е за ваш наличен здравословен проблем, който сте имали две години преди датата на влизане в сила на полицата. Това означава, че ако имате предишен здравословен проблем, за който преди години сте получили консултация и лечение, то полицата няма да ви компенсира по време на болничния ви. Допустимо е, след като сте дали съгласие чрез подписа си да се осъществят промени в застраховката ви и банката би следвало да ви информира. Добре е да знаете, че тя може и да не го направи и вие да сте в пълно неведение.

– Има случаи, при които заемодателят прекратява споразумението си със застрахователното дружество. В този случай, вие отново може да останете неинформирани. Това обикновено става, ако полицата е бонус към усвоено от вас задължение. Вие си мислите, че имате полица, а тя всъщност е анулирана. Тук важи правилото, че дори и договорът със застрахователната фирма да е бил прекратен, щом внасяте договорените суми, значи все още сте застраховани. Експертите съветват да не приемате оферти за такъв тип полици, тъй като са ненадеждни.

– Когато пресрочите определената дата за внасяне на застрахователната ви вноска тя може да се прекрати. Условията за застраховка банков кредит може да варират при различните фирми, като най-често просрочието е 30 дни и ако внесете застрахователната премия, би трябвало тя да се активира отново.

– Когато сключвате договор за застраховка при безработица, е добре да знаете, че полицата няма да ви осигури покритие, ако напускането на вашата заетост е по взаимно съгласие или сте уволнен по дисциплинарен повод. Освен това, следва своевременно да се регистрирате на Бюро по труда.

– Без значение дали полицата ви е при безработица или временна нетрудоспособност, застрахователната фирма ще ви компенсира само няколко вноски. Най-често между 6 и 12 вноски. Не очаквайте да бъдете подпомогнати през целия срок, през който сте без работа или нетрудоспособен.

– Добре е да знаете, че съществуват т.нар. периоди на изключване. По време на тях фактически вие не получавате обезщетение, дори и всички подробности с полицата да са наред и вие да отговаряте на изискванията, посочени в нея. Например, подписвате полицата на 1 март и през трите месеца, през които трае периода на изключване, няма да получите финансови средства. Съществува още и период на изчакване, който предвижда след изтичането на трите месеца от периода на изключване и вие сте останали без работа или сте за момента нетрудоспособни, почва да тече нов двумесечен период. Когато и той изтече вече, ако състоянието ви не се е подобрило, ще ви бъде изплатена компенсацията въз основа на застраховката ви.

– От изключителна важност е да знаете какъв е срока, в който сте длъжни да информирате застрахователната компания, че е ви е сполетяла непредвидена ситуация. Обикновено този срок е много малък, така че е добре да знаете с колко време разполагате. Обикновено ще ви се наложи да предоставите писмени доказателства за състоянието ви като епикриза, удостоверение, решение от ТЕЛК и пр. Всеки документ изисква време, а пропуснете ли срока, ще загубите и обезщетението си.

– При ипотечните заеми най-често се подписва застраховка имущество на имота срещу пожар, наводнение и пр., както и животозастраховане.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.