Документи за ипотечен кредит

Необходими документи за ипотечен кредит

Тази публикация има за цел да опише какви са условията за одобряване на ипотечен кредит от банки и какво са най-често задаваните въпроси, свързани с този аспект.

Обикновено не съществува чувствителна разлика в условията на кредитните дружества за одобрението на заявленията за потребителски и ипотечен заем. Стандартно изискванията към кандидатите са следните:

1. Да са на безсрочен и постоянен трудов договор през последните 6 или поне 3 месеца.

2. Да нямат прекъсвания на осигурителния стаж през този период.

3. Да имат добро кредитно досие. Това означава да не са просрочвали вноските по настоящи или минали кредити, като тази информация се пази от регистъра на БНБ в продължение на пет години.

4. Зависимостта между нетния доход и вноските, които гражданите трябва да плащат всеки месец не бива да бъде над 40 или 60 %, като изискването варира при различните кредитодатели.

5. Банките обикновено приемат за доход само официалния и са по-малко склонни да приемат като такъв доход с неофициален произход. Те отпускат кредити орегулирано и взимат всички предпазни мерки, за да се сигурни, че клиентите ще им се издължат. В тази връзка са склонни да приемат освен доход от работна заплата и пасивни доходи или друг алтернативен вид приходи, които обаче да могат да се докажат по формалния ред, изискван от тях. Например, те могат да приемат доходът от рента, стига той да е включен в данъчната декларация на клиента.

6. Потребителите според различните кредитни доставчици трябва да са на минимална възраст от 21-23 години, като тя може да варира.

Събирайки погасителният период на заема и годините на потребителя не бива се надвишава пенсионната възраст за България.

Приходи като майчинство или детски надбавки не се приемат като доход.

При ипотечните жилищни заеми има и допълнителни условия:

– ипотеката на недвижимата собственост трябва да бъде първа;

– документите при подаване на заявление зависят от кредитодателите. Обикновено те са свързани с обосноваването на клиента, че има достатъчно добър доход чрез бележка от фирмата, доказване, че е собственик на недвижимия имот, върху който банката ще учреди ипотеката, както и някои стандартни документи, които банките изискват.

Ако човек не покрива някое от условията на банките, шансът за получаване на финансова помощ чувствително се понижава. Гражданите, обаче, могат да помолят свой роднина или приятел да изтегли заема вместо тях, а след това, те да погасят задълженията от своите доходи.

Всеки кредитоискател може да се сдобие с данните за своята кредитна история, като подаде заявление в БНБ. Данните могат да се дадат, също така, на негов близък чрез пълномощно или да бъдат изпратени чрез Български пощи.

Ако човек установи, че в кредитното му досие е отбелязано, че е теглил кредит и това не отговаря на действителността, може да се обърне за справка към съответната кредитна институция за корекция.

Документи за ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.