Какво е депозит?

Интересувате ли се какво е депозит?

ДЕПОЗИТ е влагане на пари, ценни книжа (вж.) или документи в банка или друго учреждение (спестовна каса) за получаване на лихви, а също и за пазене, управляване, обезпечение на предстоящо плащане или искан заем, гарантиране на вземания и др.

Какво е депозит?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.