Бързи кредити Търговище

Бърз кредити до заплата – Търговище

Гражданите на Търговище могат да кандидатстват за бързи кредити от активните кредитните компании у нас. Те могат да посещават техни физически офиси или офиси на техни партньори. Предлагаме на жителите на Търговище списък от утвърдените и надеждни кредитни компании, които са вписани в регистъра на БНБ:

Микро Кредит

Микро Кредит АД е един от лидерите на финансовия пазар пазара за необезпечени бързи кредити. Кредитният доставчик функционира активно на този пазар от 2006 година и до наши дни е доставил кредити на над 250 000 потребители.

 

Кеш Кредит

С кредитното дружество може да се влезе в контакт по телефон, по имейл или чрез попълване на стандартизирана бланка. Клиентите могат да кандидатстват, получават и внасят месечните си вноски от офисите и офисите на Мтел и Теленор, както и търговските обекти на Лафка, тъй като всички вериги, които са идентифицирани като техни партньори.

Бърза Каса

Кредитното предприятие работи с финансовите продукти бързи заеми до заплата под наименованието „Бърз лев“ с погасителен период до 45 дни, както и бързи потребителски заеми до 1 000 лева, които се предвижда да се погасяват с анюитетни  вноски всеки месец за период от 6 месеца.

 

Кредит Инс

Процедурата по подаване на заявление, одобрение и усвояване е оптимално опростена и ускорена, а кредитът от Кредит Инс може да бъде получен от клиента само до няколко часа след подаване на искането от уеб сайта на компанията.

 

Лъки Кредит

Процедурата по подаване на заявление в кредитното дружество е изцяло дистанционно, а цялостният процес не изисква подписване на хартиени документи, срещи с кредитни консултанти или посещения на  физически офиси.

 

Кеш Бокс

Гражданите, които успеят да си осигурят един поръчител, който да играе роля на външен гарант във връзка с тяхното парично задължение, могат да се възползват от по-привлекателни условия, като чувствително по-малки вноски.

 

Кинти.БГ

Кинти БГ апелира на страницата си, че клиентите, които изпитват трудности да погасяват вноските си навреме, могат директно ад се свържат със служител на кредитното дружество, за да намерят съвместно решение.

 

Терра Кредит

Терра Кредит е специализирана фирма за бързи заеми до 2 000 лева. Финансовите продукти, които предлага компанията са различни, за да могат да отговорят на различните потребности на гражданите от финансиране.

 

Провидент

Провидент отпуска бързи заеми до заплата без изискване за обезпечение, поръчители или банкови гаранти. Компанията разполага с много действащи филиали в немалко европейски страни, а дейността им се отличава с експресното доставяне на парите в брой от добре развита система от финансови съветници.

 

Хелп Кредит

Кредитният доставчик разполага с ефективно функционираща кредитна линия, която предлага един от най-търсените финансови продукти у нас – заем до заплата. Предвид тази линия клиентите могат да получат непрекъснато действащо споразумение за бърз кредит.

 

Изи Кредит

Изи Кредит е фирма с гъвкава политика, а вноските се изплащат всяка седмица. За да бъде отпуснат заем, компанията изсква външен гарант като поръчител или друго банково обезпечение.

 

Мини Заем

Мини Заем информират своите клиенти за своето становище с SMS, по телефона или чрез имейл. Работното им време е от понеделник до петък.

 

Фератум

Моделът на Фератум представлява отпускане на удобни и ускорени заеми. След като получи заявлението за кредит, фирмата съобщава на клиента си чрез SMS, че молбата му е одобрена и той трябва да потвърди искането си.

 

Вивус Кредит

Кредитният доставчик се фокусира в предлагането на бързи заеми, които се отпускат до  15 минути. Фирмата проявява изразен персонален подход към потребителите. Работното време на фирмата е от Понеделник до Петък от 10:00 ч. до 17:00 ч.

 

Профи Кредит

Когато се случи просрочие на месечните вноски, фирмата начислява лихва, която се изчислява като към основната лихва се добанявт 10 %. Кредитното дружество предвижда, че ако клиентите получат непланирани финансови трудности, фирмата ще бъде склонна да удължи крайния срок за погасяване.

 

Нет Кредит

Политиката на кредитното дружество е то да няма физически офиси и финансовите консултанти не осъществяват физически контакт лице в лице със своите клиенти, а всички процедури по отпускане на кредитите са от разстояние.

 

Смайл Кредит

Процедурите по подаване на заявлението, одобрение и усвояване и на заем са изцяло от разстояние, не подписаните споразумения са на хартиен носител като не е нужно да ходите до физически офиси.

 

Сити Кредит

Кредитната институция се отличават със своята програма за лоялни и коректни потребители, която важи за  всички ВИП клиенти, които могат да получат привилегии, отстъпки и намаления за последващи бързи кредити. Сити Кредит са едни от най-бързите в отпускането на заеми – едва до 20 минути.

 

Кредисимо

Кредитното дружество представя основно два финансови продукта – бърз заем до заплата в размер до 600 лева и бързи заеми с оптимална сума 2 000 лева с погасителен период до 18 месеца. Становището се получава за не повече от 7 минути, а усвояването става по начин, удобен за клиента.

Бързи кредити Търговище

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.