Бързи кредити Враца

Бързи онлайн заеми в региона на Враца – без доказване на доход или трудов договор.

Търсите бързи кредити Враца и региона? Жителите, които се нуждаят от спешни пари на заем и банките им отказват по някаква причина или предпочитат удобството, бързината и съкратените процедури на небанковите кредитни доставчици могат да разчитат на следния списък от фирми:

Микро Кредит

Микро Кредит АД е кредитна институция, от която може да се изтеглят експресни онлайн заеми. Одобрените заеми могат да бъдат от 200 до 3 000 лева, институцията не изисква поръчителство и оптималния ГПР е съответно 49.90%.

 

Кеш Кредит

Най-важният плюс е, че решението се получава едва до 6 минути. Отпусканите суми са от 200 до 2 000 лева, погасяват се за 18 месеца, а ГПР е до 50%.

 

Бърза Каса

Фирмата отпуска експресни заеми до 700 лева до 45 дни. Може да бъде отпуснат и  потребителски кредит до 1 000 лева за срок, ненадвишаващ периода от 6 месеца. Оптималният ГПР се изчислява на 49,03%.

Кредит Инс

Кредит Инс дава заем до заплата, който се погасява до 30 дни или потребителски бързи кредити – до 1 година до 1 500 лева при  ГПР не по-висок от 49.7%.

 

Лъки Кредит

Изискванията и параметрите са еднотипни с тези на Фератум. Заемите от разстояние могат да бъдат между 50 и 700 лева, ГПР е 49.93 %, а периодът на погасяване е 45 дни.

 

Кеш Бокс

Кеш Бокс е експерт в отпускането на пари на заем за физически лица и малки и средни предприятия. Спешните пари на заем могат да бъдат до 2 500 лева, погасяват се чрез равни анюитетни месечни суми за период до 18 месеца при  ГПР до 48.87%.

 

Кинти.БГ

Кредитното дружество одобрява искове за заем до 1 000 лева. Вноските трябва да се погасяват за не по-дълъг период от 12 месеца и при най-голям ГПР 49.65%.

 

Терра Кредит

Терра Кред е експерт в бързите заеми от 200 до 2 000 лева. Заемите се изплащат за максимален период от 12 месеца.

 

Провидент

Кредитната организация се специализира върху експресното доставяне на парите в кеш чрез добре развита структура от кредитни консултанти. Одобряваният размер може да бъде до 2 500 лева при най-високо ГПР 50.0% до 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Хелп Кредит дава възможност за финансиране до 5 000 лева. Кредитодателят отпуска и втори заем на хора, за които се установи, че могат да обслужват и втори кредит, благодарение на регулярните си доходи. Най-големият ГПР е 49,9% и погасителният период е 3 години.

 

Изи Кредит

Фирмата е развила своя структура от кредитни съветници, които работят с клиентите изключително на терен. Сумите, за които може да се получи одобрение са между 200 и 3 000 лева при най-голям ГПР 49.15%. Заемите от разстояние трябва да бъдат върнати за не по-дълго от 43 седмици.

 

Мини Заем

Мини Заем е развива програма за намаления от лихвения процес на предлаганите финансови продукти за лоялните си клиенти. За хората със спешна нужда от пари фирмата отпуска до 500 лева, които се изплащат до 15 дни. Компанията предлага също и краткосрочен заем на вноски до 1 800 лева при максимален ГПР 48.30%.

 

Макс Кредит

Възможните суми не трябва да надхвърлят 3 000 лева, погасяват се чрез седмични вноски за 1 година, а допустимия размер на всеки първи кредит е 700 лева.

 

Фератум

Процедурата по подаване на заявление във Фератум е оптимално улеснен и ускорен. Отпусканите суми достигат 2 000 лева, връщат се за времето от 12 месеца и ГПР се равнява на 49.11%.

 

Вивус Кредит

Сумите, които могат да се усвоят са до 2 000 лева, които се изплащат за срок до 1 година, при най-голям ГПР 49.11%.

 

Профи Кредит

5 000 лева е допустимата сума, за която може да се кандидатства. Паричните задължения се погасяват за срок до 2 години при ГПР 49.90%. Компанията подарява 50 лева за всеки нов клиент, който редовен клиент й доведе.

 

Нет Кредит

Кредитното предприятие отпуска онлайн бързи кредити до заплата до 500 лева и потребителски – с оптимална сума от 1 500 лева при ГПР 49,09% със срок до 12 месеца. Всеки първи кредит е безлихвен.

 

Смайл Кредит

Смайл Кредит предлага финансиране до 1 500 без такса кандидатстване и ГПР е до 49,68%. Най-краткия срок за изплащане е  90 дни, а най-дългия е 2 години.

 

Сити Кредит

Сити Кредит е търговското наименование на Sofia Commerce Credit Group. Сумти, за които може да се получи одобрение са до 1 500 лева и със срок на изплащане – от 1 година.

 

Кредисимо

Сумите, за които може да се получи положително становище са до 2 000 лева, с период до 18 месеца и ГПР до 49.61%.

Бързи кредити Враца

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.